Moje dziecko idzie do szkoły

W roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany program „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany do uczniów klas I, rodziców i wychowawców. Koordynatorem programu jest pani Maria Pić.

Harmonogram programu