• ZT Zwierzyniacy
     • Zajęcia w pracowni OZE

      19.12.2023

      W grudniu odbyły się kolejne zajęcia w pracowni OZE. Uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Młodzież budowała kolejne modele urządzeń napędzanych energią słoneczną. Jednym z takich urządzeń był zestaw energii odnawialnej, w którym za pomocą energii świetlnej możliwe było wprawienie trybików w ruch, zaświecenie diody oraz uzyskanie sygnału dźwiękowego. Uczniowie doskonale poradzili sobie z kolejnym wyzwaniem wykazując przy tym duże zainteresowanie. W grudniu pracownię OZE odwiedzili także rodzice uczniów. Zostali oni zapoznani z przykładowymi pomocami dydaktycznymi, które szkoła otrzymała w ramach projektu.

     • Zajęcia z programowania w klasie 7b

      17.12.2023

      Na zajęciach z informatyki uczniowie klasy 7b zbudowali i zaprogramowali model pralki z klocków programowalnych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszości. Podstawowy program uruchamiał pralkę za pomocą przycisku. Pracę pralki sygnalizowała zapalona lampka i obracający się bęben. Uczniowie zmodyfikowali program dodając wirowanie, a następnie kolejny raz zmodyfikowali program tak, że uruchomienie pralki uzależnione było od tego czy drzwiczki pralki są zamknięte. Jeżeli ten warunek był spełniony program uruchamiał pralkę, w przeciwnym razie czekała, aż drzwiczki pralki będą zamknięte.

     • Zajęcia z programowania

      17.12.2023

      Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie klasy 5b po raz kolejny budowali i programowali modele zbudowane z klocków LegoSpike. Tym razem było to pojazd, którego zadaniem było wykrycie przeszkody i zatrzymanie się przed nią. Uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniem.

     • Matematyka z aplikacją PLICKERS

      10.12.2023

      W piątek 08 grudnia w klasach Va i Vw, na lekcji matematyki utrwalaliśmy poznane wiadomości i umiejętności z działu „Ułamki zwykłe”. Podczas lekcji wykorzystano aktywizującą metodę pracy jaką jest aplikacja PLICKERS. Uczniowie rozwiązywali wyświetlone na ekranie przykłady, po czym musieli wskazać prawidłowy wynik za pomocą kodu QR, który był skanowany aparatem w smartfonie. Jednocześnie po udzieleniu odpowiedzi, można było od razu wyświetlić prawidłowe wyniki i statystykę odpowiedzi. Ułatwiło to nauczycielowi ocenę stopnia opanowania przez uczniów danego zagadnienia i pozwoliło na bieżąco wnosić uwagi i korekty. Taka forma prowadzenia zajęć jest dla uczniów bardziej atrakcyjna od formy tradycyjnej. Chętnie ze sobą rywalizują, dokonują autokorekty oraz zastanawiają się nad popełnionymi błędami. Przykłady działań, w których błąd zrobiło więcej niż 60 % uczniów, wspólnie rozwiązaliśmy na tablicy aby znaleźć przyczynę błędu i ją wyeliminować. Zdjęcia z zajęć zostały wykonane prywatnym aparatem

     • Mikołajkowy kiermasz ciast

      10.12.2023

      W dniu 6-7 grudnia 2023r. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Kiermasz Ciast – charytatywna impreza, której celem jest zebranie funduszy na stypendia dla uczniów z naszej szkoły, we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemii Biłgorajskiej.

      Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu od samego rana przygotowywali stoły, obrusy, talerzyki. Wszystkie słodkie wypieki zostały poporcjowane oraz ustawione w holu szkoły oraz w świetlicy. Od godz. 9.30 do gogz. 14.00 odbywała się sprzedaż. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły chętnie odwiedzali słodkie stoiska.

      W pierwszym dniu kiermaszu słodkimi wypiekami odwiedzeni zostali pracownicy Urzedu Miejskiego w Zwierzyńcu, gdzie sprzedaż cieszyła się dużym zainteresowaniem.

      Podczas dwóch dni sprzedaży udało się uzbierać kwotę 1760,00 zł., która zostanie przekazana na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.

      Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować kiermasz oraz tym, którzy zakupili słodkosci dostarczone przez Cukiernię Marcyś.

      Opiekun SKW

      Grażyna Padyasek

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Sobota 02.03.2024
  • Album fotograficzny

    brak danych
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 575027