• INFORMACJA

     

    Odpłatność za obiady za miesiąc MAJ
    wynosi 59,50 zł.

    Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły
    (pokój nr 14 a – intendent nr tel. 84 687 31 34
    lub na  konto Szkoły  Podstawowej w  Zwierzyńcu

    nr 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003.

    W związku z brakiem i nieterminowością płatności informujemy iż:

     Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
    z góry za dany miesiąc.
     Opłaty należy dokonać do 1-ego dnia każdego miesiąca.
     Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe
    szkoły:
    Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
    nr konta bankowego: 43 9644 1062 2005 6201 4391 0003
    tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)


     W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy zawiadomić intendenta
    lub sekretariat najpóźniej do godz. 08:00 w przeddzień nieobecności, odpis bez uprzedzenia
    nie będzie uwzględniany. Obiad w przypadku braku odpisu można odebrać w stołówce
    szkolnej – prosimy o zabranie swojego pojemnika na żywność.
    nr tel. intendent: 84 687 31 34
    nr tel. sekretariat: 84 687 21 42