• PŁATNOŚCI

    Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
    z góry za dany miesiąc.

    Opłaty należy dokonać do 15-stego dnia
    każdego miesiąca
    .

    Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe szkoły:

    Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

    nr konta bankowego:
    43 9644 1062  2005 6201 4391 0003

    tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)

    W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy zawiadomić intendenta lub sekretariat.

     

    nr tel. intendent: 84 687 31 34

    nr tel. sekretariat: 84 687 21 42

     

     

    INFORMACJA

    Odpłatność za obiady za miesiąc MARZEC
    92,00 zł.

    Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły
    (pokój nr 14 a - intendent nr tel. 84 687 31 34
    lub na  konto Szkoły  Podstawowej w  Zwierzyńcu

    nr 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003.