• INFORMACJA

    Zwierzyniec, 29.09.2023r.

    Od dnia 01.10.2023r. odpisy z obiadów będą uwzględniane jedynie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Prosimy
    o zgłaszanie odpisu dziecka do godz. 20:00 dnia poprzedzającego nieobecność na adres mailowy: stolowka@spzwierzyniec.pl

    bądź telefonicznie do godz. 15:00
    – informacja powinna zawierać imię i nazwisko dziecka oraz daty nieobecności.

    PŁATNOŚCI

    Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
    z góry za dany miesiąc.

    Opłaty należy dokonać do 15-stego dnia
    każdego miesiąca
    .

     

    INFORMACJA

    Odpłatność za obiady za miesiąc

    STYCZEŃ 76,00 zł

    LUTY 56,00 zł

    MARZEC 76,00 zł

    KWIECIEŃ 72,00 zł

    MAJ 60,00 zł

    CZERWIEC 56,00 zł.

    Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe szkoły:

    Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

    nr konta bankowego:
    43 9644 1062  2005 6201 4391 0003

    tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)

    W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy zawiadomić intendenta lub sekretariat.

     

    nr tel. intendent: 84 687 31 34

    nr tel. sekretariat: 84 687 21 42