UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

PONIŻEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 94/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 93/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORGANIZO WANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATYW ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zakres wymagań

Wzory dokumentów

Terminarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE została wyłączona

Zaproszenie do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży

KLIKNIJ ABY DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży została wyłączona

Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy

Zasady uczestnictwa i przyznawania nagród dostępne są na stronie www.krus.gov.pl ;https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja100 hulajnóg zostanie rozlosowanych wśród dzieci rolników, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie tj. do 31 października 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy została wyłączona

Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo”

Zachęcamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony środowiska naturalnego.Na autorów 20 najlepszych prac czekają bony na zakup sprzętu elektronicznego. Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ekomaika.pl/konkurs/

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Żyjmy zdrowo” została wyłączona

Procedura funkcjonowania szkoły podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu oraz Szkoły Filialnej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce od 1 WRZEŚNIA 2021r.

Procedura funkcjonowania szkoły podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu oraz Szkoły Filialnej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce od 1 WRZEŚNIA 2021r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Procedura funkcjonowania szkoły podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu oraz Szkoły Filialnej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce od 1 WRZEŚNIA 2021r. została wyłączona