• SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
   • „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,

    lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

    Jan Paweł II

    Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął swoją działalność  we wrześniu 2011r. i ma na celu promowanie postaw prospołecznych wśród uczniów. Skierowany jest do młodzieży z klas V-VIII, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju działania charytatywne i kulturalne, reagować w miarę możliwości na zgłaszane potrzeby.

    Aktywność w SKW uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nim poczucie troski i poczucie odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Uczy radości z pomagania innym. Sprzyja tworzeniu trwałych przyjaźni. Uczy również tego, jak twórczo można spędzać wolny czas.

    Od 2017 r. posiadamy swoje oryginalne logo.

    Skład naszego Klubu stale się zmienia. Każdego roku przystępują do niego nowi uczniowie klas V, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę (nie ma kontynuacji z roku ubiegłego, należy ponownie wyrazić chęć działania).

     

    Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są panie: Grażyna Padyasek oraz Irena Staroń.

     

    Działalność w wolontariacie, to najlepiej zainwestowany czas.

    Dołącz do Nas. Zapraszamy