Kadra

JAN CZOCHRA dyrektor Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

GRAŻYNA KAWKA zastępca dyrektora nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KATARZYNA RODZIK kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BEDNARZ EWA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

CHWIEJCZAK JAN nauczyciel matematyki

CZOCHRA – WELSYNG MAŁGORZATA nauczyciel techniki

GAŁKA DOROTA nauczyciel wychowania fizycznego

GRABOWSKA ELŻBIETA nauczyciel plastyki, muzyki

  ks. NOGAS PIOTR nauczyciel religii

KURYS MARTA nauczyciel przygotowania przedszkolnego

MAŁYSZEK KATARZYNA nauczyciel języka angielskiego

MARCOLA MAŁGORZATA bibliotekarz

PACYK BARBARA nauczyciel przyrody

POCHODAJ AGNIESZKA nauczyciel języka niemieckiego

PRUS BEATA nauczyciel języka polskiego

SANKOWSKA MAŁGORZATA nauczyciel informatyki

STAŃCZYK MAŁGORZATA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy

STAROŃ IRENA nauczyciel historii, logopeda