Realizowane programy

Mleko w szkole”

Podobnie, jak w latach poprzednich, także i w tym roku szkolnym, nasza szkoła uczestniczy w programie „Mleko w szkole”. Wszyscy uczniowie z klas I – VI otrzymują w szkole mleko.

 

„Owoce w szkole”

Uczniowie z klas I – III zostali objęci także programem „Owoce w szkole”. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne.