SU

SU_2

Rada Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Filialnej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce

 

 

OPIEKUNOWIE:

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik:

 

 I SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 

II SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 

 

„Galowy strój szkolny”