Dożywianie

INFORMACJA

Odpłatność za obiady za miesiąc STYCZEŃ
(10.01-31.09.2022r.) wynosi 56,00 zł.

Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły
(pokój nr 14 a – intendent nr tel. 84 687 31 34
lub na  konto Szkoły  Podstawowej w  Zwierzyńcu

nr 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003.

W związku z brakiem i nieterminowością płatności informujemy iż:

Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
z góry za dany miesiąc.
 Opłaty należy dokonać do 1-ego dnia każdego miesiąca.
 Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe
szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
nr konta bankowego: 43 9644 1062 2005 6201 4391 0003
tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)


 W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy zawiadomić intendenta
lub sekretariat najpóźniej do godz. 08:00 w przeddzień nieobecności, odpis bez uprzedzenia
nie będzie uwzględniany. Obiad w przypadku braku odpisu można odebrać w stołówce
szkolnej – prosimy o zabranie swojego pojemnika na żywność.
nr tel. intendent: 84 687 31 34
nr tel. sekretariat: 84 687 21 42

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu zaprasza do składania ofert na dostawę żywności do stołówki szkolnej w roku 2022 r. Zapytania ofertowe na poszczególne grupy produktów w załączeniu.

Mięso i wędliny

Pieczywo

Warzywa i owoce

Produkty głęboko mrożone

Produkty ogólnospożywcze

Wyroby garmażeryjne

JADŁOSPIS 10.01.-14.01.2022