Dożywianie

JADŁOSPIS 20.09-24.092021

 

INFORMACJA

Odpłatność za obiady za miesiąc WRZESIEŃ
(06.09-30.09.2021r.) wynosi 66,50 zł.

Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły
(pokój nr 14 a – intendent nr tel. 84 687 31 34
lub na  konto Szkoły  Podstawowej w  Zwierzyńcu

nr 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003.

 

W związku z brakiem i nieterminowością płatności informujemy iż:

Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
z góry za dany miesiąc.
 Opłaty należy dokonać do 15-stego dnia każdego miesiąca.
 Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe
szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
nr konta bankowego: 43 9644 1062 2005 6201 4391 0003
tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)
 W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy
zawiadomić intendenta lub sekretariat najpóźniej
do godz. 08:00 danego dnia.
nr tel. intendent: 84 687 31 34
nr tel. sekretariat: 84 687 21 42

 

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej”

PRZETARG

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularze cenowe 

Załącznik-Nr-1

Załącznik-Nr-2

Załącznik-Nr-3

Załącznik-nr-4

Załącznik-Nr-5

Załącznik-nr-6

Załącznik-nr-7

Załącznik-nr-8

Załącznik-nr-9