„Sobótkowe nad wodą śpiewanie”

 „Sobótkowe nad wodą śpiewanie”

 Głównym celem projektu „Sobótkowe nad wodą śpiewanie” jest kształcenie przywiązania i szacunku do tradycji ludowych i kultury regionu, uwrażliwienie na piękno muzyki i tańca oraz popularyzacja muzyki wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Zwierzyńca.

W ramach projektu organizowane są lekcje śpiewu połączone z przedstawieniem sobótkowym oraz tańcami ludowymi prezentowanymi przez Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”. Przygotowywane są piosenki z repertuaru znanych piosenkarzy polskich oraz piosenki ludowe. Wśród publiczności rozdawane są śpiewniki, aby każdy mógł śpiewać wraz z prezentującą się grupą.

Ideą tego projektu jest również promocja szkoły, Zespołu i Zwierzyńca, jak również stworzenie przestrzeni do integracji środowisk. Lekcje są organizowane przy współpracy chóru „Cantata” działającego przy CKiBP w Zwierzyńcu oraz Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu. Koordynatorem projektu w Zespole Szkół jest Anna Korniluk.

W związku z  dużą popularnością spotkań projekt został poszerzony o zimowe lekcje, zatytułowane „Hej kolęda, kolęda”, odbywające się w święto Trzech Króli. Śpiewniki zawierają kolędy i pastorałki, popularne i mniej znane.

Lekcje śpiewania odbywają się pod patronatem Burmistrza Zwierzyńca Jana Skiby.