Coś, co nas łączy i wyróżnia: sztandar, Patron projekt edukacyjny, badawczy

wordOPIS PROJEKTU

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Po wprowadzeniu uczniów w tematykę projektu, zapoznaniu z celami, zadaniami i zasadami pracy, wychowawca przekazał dzieciom informację o pierwszych znakach rozpoznawczych, funkcji chorągwi i sztandarów dawniej a dziś. Dzieci obejrzały przykładowe znaki stosowane w przeszłości, zapoznały się z budową sztandaru. Obejrzały i opisały sztandar swojej szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na symbolikę umieszczonych na nim znaków.

Ogłoszony został konkurs plastyczny „Sztandar mojej szkoły” z opisem symboliki. Uczniowie na wykonanie prac mieli 2 tygodnie. Prace uczniów zostały ocenione przez koordynatorów projektu. Przyznano:
I miejsce Emilia Bury
II miejsce-Wiktoria Kot, Emilia Kuczmowska
III miejsce-Tomasz Olejnik
Nagrodzone prace znajdą się w albumie, pozostałe zostaną pokazane na wystawie podczas prezentacji.

Podsumowanie konkursu literackiego „Czy słusznie nasza szkoła nosi imię Dzieci Zamojszczyzny?”.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przypomnienie dzieciom wiadomości związanych z Patronem naszej szkoły. Uczniowie obejrzeli kącik poświęcony Dzieciom Zamojszczyzny. Nauczyciel wyjaśnił im symbolikę rzeźby znajdującej się w tym miejscu. Podsumowaniem tych działań był konkurs literacki pt.„ Czy słusznie nasza szkoła nosi imię Dzieci Zamojszczyzny ?” Dzieci zapoznane zostały z kryteriami oceny prac.
Maksymalną liczbę punktów, a tym samym
I miejsce uzyskała Emilia Kuczmowska
II miejsce- Tomasz Olejnik
III miejsce – Emilia Bury

Praca konkursowa Emilii Kuczmowskiej

Spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Leśników Rzeczpospolitej Polskiej, wycieczka do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

W dniu 13.01.2015 r podczas spotkania z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w Zwierzyńcu panem Jerzym Żuławskim oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Leśników Rzeczpospolitej Polskiej okręgu lubelskiego Panem Franciszkiem Cieplakiem uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają sztandary instytucji, które reprezentowali zaproszeni goście. Dowiedzieli się , jakie symbole i dlaczego znajdują się na płatach sztandarów, a także, kto patronuje w.w. organizacjom. Oprócz historii powstania , zapoznali się także z zadaniami, jakie stoją przed członkami tych instytucji we współczesnych czasach..
W dniu 15.01.2015 r dzięki uprzejmości nauczyciela Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu Pani Urszuli Kolman uczniowie mogli zobaczyć sztandar tej placówki, a także miejsce poświęcone Patronowi szkoły. Z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowiedzianej przez Panią Kolman historii związanej ze sztandarem i symbolami, które na nim widnieją. Zobaczyły też stary dzwonek używany w szkole, w początkach jej istnienia, którego serce zrobione zostało z łuski od naboju. Widziały oryginalną tablicę z napisem, która w czasie II wojny światowej wisiała na ogrodzeniu obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Na koniec Pani Kolman pokazała uczniom mapę Ordynacji Zamojskiej namalowaną na ścianie obecnego pokoju nauczycielskiego ponad 111 lat temu.

Wykonanie plakatu na temat Wincentego Świąteckiego

Jednym z zadań projektu było przygotowanie informacji o autorze rzeźby, znajdującej się w Kąciku Patrona naszej szkoły. Uczniowie podzieleni na grupy mieli do wykonania kilka działań:
I grupa- przygotowywała życiorys W. Świąteckiego
II – wykonywała ilustracje do plakatu
III- opisywała rzeźbę przekazaną szkole przez rzeźbiarza
IV- projektowała tabliczkę poświęconą artyście, która umieszczona zostanie obok rzeźby w Kąciku Patrona
V- wykonywała napisy do plakatu
Przewodniczący poszczególnych grup po wykonaniu zadań, zebrali prace i wykonali plakat. Zostanie on umieszczony w sali historycznej, obok starych, niepotrzebnych już sztandarów.

Wyjście do Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu

Podczas pobytu w Urzędzie Miejskim dniu 10.03.2015 r uczniowie klasy Vb spotkali się z Panią Burmistrz Haliną Studnicką i Panią Elżbietą Kuczmowską. Panie pokazały dzieciom sztandar, flagę, herb gminy, wyjaśniły symbolikę umieszczonych na nich znaków. Nawiązały także do przeszłości naszego miasta. Pani Burmistrz podkreśliła, jak ważną rolę pełnią te przedmioty w życiu mieszkańców naszej gminy i w jakich okolicznościach towarzyszą one społeczności Zwierzyńca. Uczniowie mięli  okazję zwiedzenia siedziby instytucji, gabinetu Burmistrza. Miłym akcentem spotkania były słodycze, które otrzymaliśmy na zakończenie naszego pobytu w urzędzie.

Wizyta w Szkole Podstawowej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce.

 W dniu 14.04.2015 r  udaliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Wywłoczce, gdzie dzięki uprzejmości pani dyrektor Katarzyny Rodzik i pani Doroty Grodowicz mogliśmy w ramach realizacji projektu obejrzeć miejsce poświęcone Patronowi szkoły, a także zobaczyć sztandar placówki.

Pani Grodowicz w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom sylwetki Marii i Jana Pacześnych, opowiedziała nam , jak dziś szkoła czci Patrona swojej szkoły, a także wyjaśniła nam symbolikę przedmiotów znajdujących się na sztandarze szkoły.

Na zakończenie naszej wizyty  zostaliśmy oprowadzeni  po placówce, dzięki temu mogliśmy poznać cały obiekt i znajdujące się tu pomieszczenia.

Tabliczka pamiątkowa poświęcona Wincentemu Świąteckiemu

W dniu 19.05.2015 r w Kąciku Patrona szkoły obok rzeźby wykonanej i przekazanej społeczności szkolnej przez Wincentego Świąteckiego została zawieszona tabliczka pamiątkowa poświęcona rzeźbiarzowi. Przygotowana została ona przez uczniów klasy Vb w ramach realizowanego projektu. Jest to forma  podziękowania uczniów  autorowi, który swoją twórczością chciał upamiętnić tragiczny los Dzieci Zamojszczyzny.

DSCN0798Podsumowanie realizacji projektu.

            16.06.2015 r odbyło się podsumowanie i prezentacja projektu: „ Coś co nas łączy i odróżnia: Patron, sztandar”.
W obecności pani dyrektor Grażyny Kawka i przedstawicieli z klas IV-VI uczniowie klasy Vb przedstawili efekty swojej rocznej pracy w postaci prezentacji multimedialnej, albumu, wystawy prac konkursowych, plakatu o Wincentym Świąteckim. Uroczystość prowadziły dwie uczennice: Wiktoria Kot i Emilka Kuczmowska. Dziewczynki opowiedziały zgromadzonym, jak przebiegała realizacja projektu, jaki był jej cel i w sposób bardzo ciekawy opowiedziały, o tym czego dowiedziały się o sztandarach i Patronach różnych instytucji i szkół z terenu gminy.


Efekty naszej pracy można obejrzeć w prezentacji multimedialnej i albumie, który znajduje się w pracowni historycznej.
ppt_logo

Projekt okazał się bardzo trudną formą pracy. Wymagał wysiłku i dużego zaangażowania dzieci, a także innych osób, które ułatwiły nam i umożliwiły jego realizację. Wszystkim, którzy pomogli nam w jego ukończeniu, składamy gorące podziękowania.

Iwona Gałecka