Dokumentacja przedmiotowa

KLASY I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania kl.I-III

Przedmiotowy system oceniania z etyki dla klas I-III

PZO j.ang kl. I – III

KLASY IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA_Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA_EDB

 

PZO z wosu w kl. VIIIB, C

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z WOS dla klasy VIIIa

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOS

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii dla klas VIc, VII a,b,c,d

PZO z historii w kl. IVA, VA

PZO z wychowania fizycznego 

PZO z jęz. niemieckiego dla klas V-VIII-Zasady ogólne.

PZO z języka polskiego

PZO z języka polskiego. Zasady ogólne.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PZO chemia

PZO z biologii oraz przyrody

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii dla klas Vc, VI i VII a i c

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PZO z MUZYKI

 

Zasady oceniania z etyki

 

PZO j.angielski kl. IV-VIII

PSO plastyka IV-VII

PSO technika

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

PZO z geografii