Świetlica

 

Zajęcia w świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

dla klas O-IV odbywają się od godziny 7.00 do8.00

oraz 10.40 do 15.40.

Prowadzący: Jolanta Gil, Małgorzata Korkosz, Maria Grzyb

 dla klas IV – VIII  odbywają się od godziny 7.30 do 8.00,

od 10.00 i 12.00 do godziny 16.25.

Prowadzący: Grażyna Padyasek. Jolanta Gil

Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający z terenu gminy, oczekujący na zajęcia lekcyjne, zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego i religii oraz po zajęciach lekcyjnych.

W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, plastyczno – techniczne oraz gry i zabawy.

Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce.

logo_swietlica

Praca konkursowa na logo świetlicy szkolnej
Autor: Paulina Grodowicz