Ratujemy i Uczymy Ratować

W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do programu prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Od stycznia 2008 roku program ten został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem programu jest nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.

Oprócz praktycznego szkolenia nauczycieli, Fundacja zapewnia szkole  pomoce dydaktyczne takie jak: fantomy do udzielania pierwszej pomocy oraz podręczniki i płyty dla uczniów  i nauczycieli. Przeszkoleni nauczyciele uczą dzieci najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy, począwszy od wezwania pomocy aż po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.