klasa 5

 

Nauczanie zdalne – filmy instruktażowe do umieszczonych lekcji pochodzą  z portalu www.nowaera.pl

Temat: Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostsza prezentację.

(podręcznik str. 62-70)

Lekcja 1

Do realizacji materiału będzie potrzebny Ci program PowerPoint(program płatny) lub OpenOffice Impress, który możesz pobrać ze strony:

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html

Na dzisiejszej lekcji:

– poznasz zasad tworzenia prezentacji multimedialnych

1. Obejrzyj przykładową prezentację multimedialną:

https://1drv.ms/p/s!AuUBlvKlkrLUgQbj0WOeabKcjCJt?e=VAb2iv

Obejrzyj film instruktażowy „Główne funkcje programu Power Point”

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUgQcaQXRk5rVsSeQU?e=EI2JOb

Zapoznaj się z zasadami tworzenia prezentacji multimedialnych w podręczniku na stronie 63.

PRACA DOMOWA

Na kartonie A4(lub większym) przepisz zasady tworzenia prezentacji multimedialnych (podręcznik str. 63 – zasady znajdują się w ramce) i uzupełnij je ilustracjami.

 

Lekcja 2 – cd tematu „Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostsza prezentację. – 2 godz.”

Zapoznaj się z materiałem umieszczonym na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

Dzięki zawartym tam informacjom nauczysz się:

 • projektować tło
 • wstawiać nowy slajd i zmieniać jego układu
 • wpisywać tekst do prezentacji
 • wstawiać zdjęcia i rysunki
 • wstawiać cliparty
 • uruchamiać pokaz prezentacji
 • zapisywać efekty pracy

Spróbuj w dostępnym programie wykonać ćwiczenia z karty pracy:

https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUgQjwII3b6INebA9q?e=XzftRG

Karta pracy

 1. Uruchom program PowerPoint i wybierz opcję Pusta prezentacja.
 2. Kliknij w napis „Kliknij, aby dodać tytuł” i wpisz tytuł prezentacji – „Rzymscy legioniści”. W polu poniżej wpisz podtytuł – „Słynni żołnierze starożytności”.
 3. Z karty Projektowanie wybierz motyw odpowiedni do swojej prezentacji.
 4. W grupie Warianty dobierz wariant motywu albo utwórz własny zestaw kolorów (opcja Kolory, a następnie Dostosuj kolory).
 5. Zmień ustawienia innych elementów prezentacji – skorzystaj z opcji Czcionka, Efekty i Style tła.
 6. Dodaj do prezentacji przynajmniej dwa nowe slajdy – kliknij Nowy slajd na karcie Narzędzia główne. Wybierz układ Obraz z podpisem, jeśli chcesz wstawić do prezentacji zdjęcia z podpisami.
 7. Dodaj do prezentacji ilustracje. Przejdź do pierwszego z dodanych slajdów, kliknij w ikonę  i odszukaj na dysku komputera plik ze zdjęciem. Wybór zatwierdź przyciskiem Wstaw.
 8. Dodaj ilustracje i podpisy na pozostałych slajdach.
 9. Dodaj informacje o autorach zdjęć wykorzystanych w twojej prezentacji – możesz to zrobić na poszczególnych slajdach lub dodać osobny slajd na końcu prezentacji.
 10. Gotową pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą pasującą do jej tematu.

lekcja 3

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji

Na dzisiejszej lekcji:

 • utworzysz prezentacje i wstawisz do niej zdjęcia
 • zastosujesz przejścia miedzy slajdami
 • wstawisz teksty dekoracyjne
 • dodasz animacje

 

Przypomnij sobie materiał realizowany na poprzednich lekcjach  korzystając z zasobów umieszczonych na stronach internetowych:

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM

https://epodreczniki.pl/a/wstep/DBHcFobIq

Proszę o zapoznane się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej

https://epodreczniki.pl/a/animacja-wybranych-elementow-slajdow/DifMqOS90

Wykonuj zadania z I części karty pracy

Na każdym powinien znaleźć się tytuł, obraz i tekst.). Pomocny będzie podręcznik str. 80-81.

Karta pracy:

http://(https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUgQmoX1veYc9YacD4?e=kIMLay)

Część I. Przygotowanie prezentacji dotyczącej zdrowego stylu życia

 1. Utwórz nową prezentację z dowolnym motywem.
 2. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł prezentacji i informację o jej autorze.
 3. Dodaj kolejny slajd (na karcie Narzędzia główne kliknij opcję Nowy slajd, a następnie Pusty). W ten sposób dodaj jeszcze trzy puste slajdy.
 4. Na dodane slajdy wstaw po jednym zdjęciu (karta Wstawianie, opcja Obrazy).
 5. Sformatuj wstawione obrazy.
 6. Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą jak_żyć_zdrowo.

lekcja 4

Temat: Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacjic.d

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 82 i obejrzyj film instruktażowy:

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUgQrRsrjDptZHYA9x?e=M3jczt

Wykonuj zadania z II części karty pracy  

Część II. Dodanie przejść między slajdami

 1. Wstaw przejścia między slajdami (karta Przejścia). Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich, aby wykorzystać jeden rodzaj przejścia w całej prezentacji.
 2. Jako czas trwania przejścia ustaw jedną sekundę.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 83

Wykonuj zadania z III części karty pracy  

Część III. Wstawienie tekstów dekoracyjnych

 1. Z lewej strony okna programu zaznacz drugi slajd.
 2. Wstaw podpis do zdjęcia w formie tekstu dekoracyjnego (na karcie Wstawianie wybierz opcję WordArt).
 3. Sformatuj obiekt WordArt, aby pasował do charakteru twojej prezentacji.
 4. Dodaj podpisy na pozostałych slajdach i w razie potrzeby sformatuj je.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 83 – dodanie animacji

Obejrzyj film instruktażowy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgQuFnfjNR4H5ePzc?e=OGfupr

Wykonuj zadania z IV części karty pracy  

Część IV. Dodanie animacji do obrazów i tekstów

 1. Przejdź do pierwszego slajdu.
 2. Kliknij w pole z tytułem i przejdź do karty Animacje.
 3. Ustaw animację dla tego elementu – efekt wejścia Powiększenie, a następnie:
  • w Opcjach efektu wybierz Środek slajdu,
  • w polu Początek ustaw Przy kliknięciu.
 4. Dodaj animacje do zdjęć i tekstów na pozostałych slajdach.
 5. Zapisz zmiany w prezentacji.

lekcja 5

Temat : Nie tylko tekst.  Dźwięk i wideo w prezentacji.

Na dzisiejszej lekcji:

 • Wstawisz dźwięk i wideo do prezentacji multimedialnej
 • zapiszesz prezentację jako pliku wideo

Przypomnij sobie materiał realizowany na poprzednich lekcjach

Proszę o zapoznane się z tematem  w podręczniku 87- 91 oraz z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-plikow-audio-do-prezentacji/DoHQTemwn

Otwórz prezentacje multimedialną z poprzedniej lekcji na temat zdrowego stylu życia.

Obejrzyj film instruktażowy „Wstawianie dźwięku do prezentacji”

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgQyiVDjuRXLgDd3Z?e=UTpYj8

Wykonaj zadania z I części karty pracy.

https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUgQ1_5B8XTs9n0uQQ?e=IOY2ig

Część I. Dodanie do prezentacji pliku dźwiękowego

 1. Znajdź w internecie plik muzyczny, który wstawisz do prezentacji dotyczącej zdrowego stylu życia (plik jak_żyć_zdrowo w Teczce ucznia). Pamiętaj, że musi on być zgodny z tematem prezentacji.
 2. Plik możesz pobrać np. ze strony ulub.pl.
 3. Przed zapisaniem pliku w Teczce ucznia sprawdź, czy możesz go wykorzystać (pliki objęte licencją Creative Commons). Zapisz plik na dysku komputera.
 4. Przejdź do pierwszego slajdu i kliknij w opcję Dźwięk na karcie Wstawianie. Odszukaj plik na dysku komputera i zatwierdź swój wybór.
 5. W Opcjach audio:
  • w polu Początek ustaw Automatycznie,
  • zaznacz opcję W pętli do zatrzymania.
 6. Edytuj wstawiony dźwięk:
  • Stopniowe zmniejszanie głośności ustaw na 5 sekund,
  • zmień wygląd ikony głośnika (wykorzystaj narzędzia na karcie Formatowanie).

Wykonaj zadania z II części karty pracy:

Część II. Wstawienie pliku wideo do prezentacji

 1. Znajdź w internecie plik wideo, który wstawisz do prezentacji. Pamiętaj, że musi on być zgodny z tematem prezentacji.
 2. Przed zapisaniem pliku w Teczce ucznia sprawdź, czy możesz go wykorzystać (pliki objęte licencją Creative Commons). Zapisz plik na dysku komputera.
 3. Dodaj nowy slajd, na którym wstawisz film. Przejdź do tego slajdu i na karcie Wstawianie wybierz Wideo. Odszukaj na dysku komputera plik z filmem i zatwierdź swój wybór.
 4. Dostosuj rozmiar pola z filmem – manewruj punktami widocznymi na obramowaniu.
 5. Kliknij w pole z filmem. Na karcie Odtwarzanie w polu Początek ustaw odtwarzanie wideo na Automatycznie.
 6. Zmodyfikuj wygląd filmu, korzystając z dowolnych opcji na karcie Formatowanie.
 7. Zapisz prezentację jako plik wideo (karta Plik, następnie Eksportuj i Utwórz wideo):
  • zatwierdź wybór przyciskiem Utwórz klip wideo,
  • w otwartym oknie w polu Zapisz jako typ wybierz Windows Media Video,
  • kliknij Zapisz.

W razie konieczności skorzystaj z opisu w podręczniku 90-91.

 Lekcja 6

Temat. Krótka historia. Wstawianie tekstu, grafiki i innych obiektów do prezentacji.

Na dzisiejszej lekcji:

 • wstawisz grafikę do prezentacji, nadasz grafice odpowiedni wygląd

Polecam zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie (wstawianie grafiki i tekstu do slajdu bez zaznaczonych obszarów roboczych) https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-grafiki-i-tekstu-do-slajdu-bez-zaznaczonych-obszarow-roboczych/DU7CLtXMs

oraz (formatowanie obiektów) https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-obiektow/DDLZPYban

Podręczni str. 93-94

Przygotuj w programie PowerPoint prezentację, w której przedstawisz historyjkę o kocie i myszy. Bohaterowie prezentacji wypowiedzą podane niżej kwestie.

Kot: Chętnie bym się z kimś pobawił…

Kot: Ooo… mysz! Zaraz cię złapię!

Mysz: Myślę, że nie dasz rady. Spróbuj!

Na koniec mysz ucieknie, a kot ruszy za nią w pogoń.

Efekt Twojej pracy będzie następujący (obejrzyj plik video klikając w obrazek):

Utwórz nową prezentację z jednym pustym slajdem. Zapisz ją w Teczce ucznia (swoim folderze) pod nazwą krótka_ historia.

 1. Znajdź w internecie ilustracje przedstawiające kota i mysz (najlepiej rysunki), a następnie:
  • umieść kota z lewej strony prezentacji, a mysz – z prawej,
  • ustaw obie postaci tak, aby na siebie patrzyły (możesz skorzystać z opcji Obróć obiekty na karcie Formatowanie).
 2. Wstaw trzy dymki (karta Wstaw, następnie opcja Kształty) – dwa przy kocie i jeden przy myszy, a potem:
  • wstaw w nie odpowiednie kwestie,
  • dobierz kolor wypełnienia i styl obramowania dymków.
 3. Zapisz pracę korzystając z polecenia Zapisz z menu Plik.

 Lekcja 7

Temat. Krótka historia. Sterowanie animacją

Na dzisiejszej lekcji:

 • nauczysz się sterować animacjami: ustawisz animacje w odpowiedniej kolejności, ustawisz moment rozpoczęcia animacji, czas trwania wybranej animacji

Zanim przystąpisz do pracy proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie (animacja wybranych elementów slajdów)https://epodreczniki.pl/a/animacja-wybranych-elementow-slajdow/DifMqOS90

Otwórz dokument krótka_ historia wykonany na poprzedniej lekcji, a następnie (podręcznik str. 95-98):

1. Kliknij w rysunek kota i przejdź do karty Animacje:

 • jako efekt wejścia wybierz Przylot , a w Opcjach efektu ustaw Od lewej
 • jako efekt wyjścia ustaw Wylot , w Opcjach efektuDo góry z prawej  a czas trwania ustaw na 2 sekundy.

2.Kliknij w rysunek myszy i przejdź do karty Animacje, a następnie:

 • wybierz efekt wejścia taki jak dla kota, ale w opcjach wybierz Od prawej
 • efekt wyjścia ustaw tak samo jak dla kota.

3.Dla każdego z dymków jako animację wejścia i efekt wyjścia ustaw Zanikanie.

4.Przejdź do opcji Okienko animacji . Ustaw kolejność animacji na slajdzie – chwyć wybraną animację kursorem i przeciągnij w górę lub w dół.

Kolejność animacji

 1. Pojawienie się kota.
 2. Pojawienie się pierwszego dymku przy kocie.
 3. Zniknięcie pierwszego dymku przy kocie.
 4. Pojawienie się myszy.
 5. Pojawienie się drugiego dymku przy kocie.
 6. Zniknięcie drugiego dymku przy kocie.
 7. Pojawienie się dymku przy myszy.
 8. Zniknięcie dymku przy myszy.Zapisz zmiany klikając polecenie Zapisz.Kiedy wrócisz znowu do prezentacji, zapisz prezentację, ale tym razem jako plik wideo. W  tym celu z menu Plik wybierz polecenie Exportuj, następnie Utwórz wideo.Zwiększ czas poświęcony na każdy slajd (np. do 10s) i kliknij Utwórz klip wideo, nie zmieniaj nazwy, kliknij Zapisz. Zamknij prezentację. Wejdź do swojego folderu i porównaj oba pliki. Czym się różnią?Więcej informacji na temat zapisywania i wyboru formatu prezentacji znajdziesz pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/wybor-formatu-i-zapis-prezentacji/DK0LVZDih 

Lekcja 8

Temat: Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny

Na dzisiejszej lekcji:

 • wstawisz zdjęcia do albumu fotograficznego
 • sformatujesz zdjęcie, zmieniając jego efekt oraz usuwając tło
 • wstawisz podpisy do zdjęć
 • dodasz tekst do albumu fotograficznego

Dziś czas wspomnień i powrotów do przeszłości. Na zajęciach zajmiesz się tworzeniem albumu ze zdjęciami.

Zanim przystąpisz do pracy obejrzyj filmy instruktażowe, które pomogą w realizacji zadania:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUggB05BwBucZHvpTo?e=maxjkn

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUggFvezfe4p26t8AZ?e=xtGy6c

Teraz wykonaj poszczególne punkty z karty pracy (w razie wątpliwości skorzystaj z opisu w podręczniku str. 71-78.

Karta pracy:

Część I. Wstawienie albumu

 1. Przygotuj 5–8 zdjęć pokazujących twoje chwile z bliskimi, na przykład na wakacjach. zapisz zdjęcia w swoim folderze. Jeżeli nie masz swoich zdjęć w postaci cyfrowej, pobierz z Internetu dowolne zdjęcia na wybrany przez siebie temat.
 2. W programie PowerPoint utwórz album fotograficzny: z karty Wstawianie wybierz opcję Album fotograficzny.
 3. W otwartym oknie:
 • wstaw z dysku komputera wcześniej zapisane zdjęcia,
 • w sekcji Opcje obrazu zaznacz opcję Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami,
 • w sekcji Układ albumu w polu Układ obrazu wybierz opcję 1 obraz.

Część II. Dodanie tytułu, ustawienie tła i wstawienie podpisów

 1. Ustaw odpowiednie tło albumu.
 2. Przejdź do pierwszego slajdu i zmień tytuł. Wpisz na przykład: „Moje wakacje” (lub inny tytuł pasujący do zawartości twojego albumu). Uzupełnij informację o autorze albumu – wpisz swoje imię i nazwisko.
 3. Zmień podpisy pod zdjęciami.

Część III. Formatowanie zdjęć i dodanie kształtów

 1. Sformatuj wszystkie zdjęcia. Aby to zrobić, kliknij w obraz i na karcie Formatowanie:
  • w opcji Korekty dobierz ostrość i jasność zdjęcia,
  • w opcji Kolor ustaw największe nasycenie kolorów,
  • w opcji Efekty artystyczne wybierz efekt, który będzie najlepiej pasował do twojego albumu.
 2. Wstaw do albumu dodatkowe elementy:
  • na karcie Wstawianie kliknij opcję Kształty, a potem z części Objaśnienia wybierz dowolny dymek i wpisz w nim tekst,
  • dodaj strzałki, aby zwrócić uwagę na ważne elementy pokazane na zdjęciach.
 3. Zapisz album w Teczce ucznia (swoim folderze) pod nazwą album_wspomnienia.

Lekcja 9

Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji

Rozpoczynamy nowy dział „Bieganie po ekranie. Poznajemy program Pivot Animator”

Pivot Animator to łatwy w obsłudze program, który umożliwia wykonanie ciekawych animacji. Użytkownik tworzyw nim klatki, czyli sceny przedstawiające kolejne etapy ruchu. Gdy będzie je potem wyświetlać bez przerwy, uzyska efekt filmu animowanego.

Program można pobrać z Internetu i korzystać z niego za darmo http://pivotanimator.net/. Trzeba uważnie czytać komunikaty podczas instalacji aby nie wygrywać niepotrzebnych programów zaśmiecających nasz komputer.

Przy pierwszym uruchomieniu można wybrać język, w którym wyświetlane będą nazwy opcji oraz menu.

W programie Pivot Animator można tworzyć mniej lub bardziej skomplikowane animacje.

Na dzisiejszej lekcji:

 • poznasz główne narzędzia programu Pivot Animator
 • utworzysz prostą animacje
 • zapiszesz film

Obejrzyj film, który pomoże Ci przyswoić nowe wiadomości. Spróbuj wykonać podobną animacje jak na filmie.

https://www.youtube.com/watch?v=FWNuH5vVRjY

Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku str. 102-106.

Praca domowa. Gimnastyka patyczaka (zada1/110)

Stwórz animację przedstawiającą gimnastykę patyczaka.

 1. Utwórz nowy projekt (kliknij Plik, następnie Nowy).
 2. Ustaw patyczaka w pozycji wyjściowej.
 3. Na kolejnych klatkach animacji tak zmieniaj położenie patyczaka, aby wykonywał następujące ćwiczenia:
  • ruszał głową na boki,
  • zginał ręce – najpierw lewą, później prawą,
  • wymachiwał lewą nogą,
  • wymachiwał prawą nogą.

4.Pracę zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą gimnastyka i wyślij przez dziennik librus lub na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 10

Temat: Patyczaki w ruchu. Dodanie tła do animacji.

Na dzisiejszej lekcji:

 • dodasz tło do animacji
 • wykonasz animacje przedstawiającego radosnego patyczaka

Obejrzyj film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=ww3pOOKvY4M

Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku str. 107-110.

Praca domowa

Przygotuj animację przedstawiającą radosnego patyczaka na łące.

 1. Utwórz nowy projekt (kliknij Plik, następnie Nowy).
 2. Ustaw wymiary animacji:
  • szerokość na 800 px,
  • wysokość na 600 px.
 3. Stwórz nowe tło przedstawiające łąkę.
  1. Uruchom program Paint.
  2. Ustaw rozmiar obrazu na taki sam jak w twojej animacji.
  3. Narysuj łąkę z fragmentem nieba.
  4. Obraz zapisz jako plik png pod nazwą tło_radość.
 4. Przejdź do otwartego programu Pivot.
 5. Wczytaj tło z pliku tło_radość (kliknij Plik, a następnie Wczytaj tło).
 6. Stwórz animację przedstawiającą radosnego patyczaka na łące.
 7. Projekt zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą radość_patyczaka (kliknij Plik, a następnie wybierz Zapisz jako) i wyślij  na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 11

Temat: Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci.

Na dzisiejszej lekcji:

 • poznasz narzędzia do tworzenia figur

Obejrzyj film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=QCFy54AcK4s&t=22s

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 111-112.

Wykorzystując wiadomości zdobyte na lekcji zbuduj postać według własnego pomysłu. Zapisz ją w swoim folderze na swoim komputerze.

Lekcja 12

Temat: Animacje od kuchni. Utworzenie postaci kucharza i dodanie jej do animacji.

Na dzisiejszej lekcji:

 • utworzysz postać kucharza i dodasz ja do animacji,
 • zmodyfikujesz wstawiona postać,
 • zbudujesz potrzebne rekwizyty i utworzysz animację.

Obejrzyj filmy instruktażowe, które pomogą ci w realizacji zadnia z karty pracy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUghaSvnpB7SW7x3Fb?e=OgoIDs

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUghej4FDTmd6PJRJk?e=eENpFN

Karta pracy

(https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUghhp4CA4BktmLYB-?e=ti8Ben)

Część I. Przygotuj tło do animacji w programie Paint. Ustaw wielkość kartki 1000×600 pikseli. Zapisz pracę pod nazwą tło do animacji.

Część II. Tworzenie postaci kucharza

W Pivocie ustal rozmiar kartki tak jak w programie Paint 100×600 pikseli. Wczytaj tło przygotowane w programie Paint.

 1. Zaznacz patyczaka i usuń go.
 2. Otwórz okno do budowania figur – wybierz Plik, a następnie Stwórz figurę.
 3. Narysuj kucharza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz pochwalić się zadaniem wyślij je na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 13

Temat: Podróż z przeszkodami

Lekcja 14

Temat: Patyczaki w ruchu – zadania dodatkowe

Zadanie 1. Wyścig.

W Pivocie i Paincie ustaw wielkość kartki 1000×600 pikseli.

Stwórz tło w programie Paint.

Zapisz tło.

Wczytaj tło do programy Pivot.

Wstaw 6 pierwszych klatek (dwa patyczaki biegną, trzy kibicują).

Kod dla patyczaka biegnącego:

i (użyj klawisza shift).

Skopiuj i wklej klatki.

Popraw pozycję patyczków w nowo wklejonych klatkach.

Powtarzaj operację aż patyczaki wybiegną z planszy.

Zadanie 2

 

 

Zadanie 3: bieg

 

Zadanie 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace dodatkowe proszę przesłać na adres sankowskam@op.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać: praca dodatkowa

W treści wiadomości: imię i nazwisko ucznia, klasę

Temat: Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word.

Praca domowa:

Narysuj i opisz (w zeszycie przedmiotowym) następujące narzędzia edytora tekstu Word:

 •  akapit wyrównany do lewej strony
 • akapit wyrównany do środka
 • akapit wyrównany do prawej strony
 • akapit wyjustowany
 • czcionka pogrubiona
 • czcionka pochylona
 • czcionka podkreślona
 • kolor czcionki
 • rozmiar czcionki

Praca dodatkowa dla chętnych: Podręcznik zadanie 1 i 4 str. 14

 

Temat: Komórki do szeregu! Świat tabel.

Bardzo przydatnym sposobem porządkowania informacji w tekście jest tabela. Tabele służą do sporządzania różnego rodzaju zestawień i spisów, w których trzeba zastosować bardziej złożony układ informacji.
Tabela jest bardzo pożytecznym narzędziem, po który często sięgają użytkownicy komputerów podczas redagowania dokumentów.

Kolumny i wiersze.
Tabela zbudowana jest z wierszy i kolumn. Na poniższym rysunku kolorem zielonym oznaczony jest wiersz a kolorem niebieskim kolumna tabeli.
Przedstawiona poniżej tabela składa się z 3 wierszy i 5 kolumn. Zanim wstawimy tabelę do dokumentu, należy określić liczbę kolumn i liczbę wierszy.

tabela poniższa składa się z 3 kolumn i 3 wierszy

Wstaw tabelę.
Edytory tekstu oferują po kilka sposobów tworzenia tabeli. My w swoich ćwiczeniach ograniczymy się do wstawiania tabeli.
Skorzystamy z polecenie Tabela – Wstaw – Tabela…, znajdującego się na pasku Menu, wspomnianych wcześniej procesorów tekstu.

Formatowanie tabeli.
Po wstawieniu tabeli i wypełnieniu komórek treścią, możemy przejść do formatowania tabeli.
W tym celu zaznaczamy całą tabelę lub jej część a następnie wybieramy polecenie Tabela – Właściwości Tabeli,
lub naciskamy prawy przycisk myszy (kursor myszy musi znajdować się w zaznaczonym obszarze tabeli) i wybieramy pozycję Właściwości tabeli (Tabela).

Prace dodatkowe dla chętnych:

Ćwiczenie 1.

 1. Utwórz nowy dokument w edytorze tekstu.
 2. Wpisz w pierwszym akapicie „Ptaki w mojej okolicy”.
 3. Przeanalizuj poniższy tekst i na jego podstawie zaprojektuj  tabelę z informacjami o ptakach w twojej okolicy.
W Polsce żyje około 450 gatunków ptaków, a wśród nich kruk czy kawka. Kruk jest zdecydowanie większy od kawki – długość jego ciała dochodzi do 70 cm, podczas gdy u kawki to maksymalnie 35 cm. Kruk jest też znacznie cięższy od kawki – jego waga sięga nawet 2 kg, a kawki zaledwie 300 g. Kawka różni się od kruka także kolorem piór – jej upierzenie jest czarno-szare. Kruk jest w całości czarny, a jego pióra mają metaliczny połysk. Dzioby obu ptaków są czarne, ale u kruka jest on zakrzywiony i dłuższy niż u kawki. Kruki na wolności żyją średnio o 5 lat dłużej niż kawki, które dożywają 10 lat.
 1. Zapisz dokument  pod nazwą ptaki.
 2. Odszukaj w Internecie informacje na temat sroki zwyczajnej. Dodaj odpowiednie elementy i dane do swojej tabeli.
 3. Ponownie zapisz pracę.

Ćwiczenie 2. Przygotuj w edytorze tekstu Microsoft Word dokument tekstowy zawierający podstawowe informacje o państwach Unii Europejskiej.
Dane typu: nazwa państwa, jego stolica, rysunek flagi, ujmij w tabelę.
Dokument zapisz pod nazwą Unia_Europejska.

Wzór:

 

Ćwiczenie 3. Utwórz tabele według wozu (nie musisz wstawiać ozdobnych linii, a jeżeli chcesz zapraszam na zajęcia konsultacyjne):

 

 

 

 

 

Zagadnienia na sprawdzian

Potrafisz:
• wyjaśnić pojęcie edytor tekstu i podać przykład edytora tekstu
• poprawnie wpisywać tekst do komputera
• kopiować i wklejać tekstu
• wstawić kształty i formatować je (wpisać tekst, zmienić: kolor wypełnienia, kolor linii, grubość linii)
• wstawić ozdobny napis za pomocą WordArta (przenieść w określone miejsce na stronie, zmienić rozmiar, zmienić kolor)
• formatować tekst: pogrubiać, pochylać, podkreślić, zmienić kolor czcionki, wyrównać do lewej, prawej, środka, wyjustować tekst, wybierać charakter i rozmiar czcionki, wstawiać twarde spacje
• ustawić wielkość interlinii: pojedyncza, 1,5 wiersza
• tworzyć akapity
• wyszukiwać grafikę w Internecie
• wstawiać grafikę do tekst, formatować grafikę
• wstawiać tabele, zmieniać rozmiary tabeli, wypełniać komórki tabeli kolorem, scalać komórki, dzielić komórki, wstawiać grafikę do tabeli
• zmieniać kolor strony
• zapisywać dokumenty we wskazanej lokalizacji

Temat: Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scrach

Ćwiczenie dla chętnych: str. 54 – dla zainteresowanych

ćwiczenia na szóstkę(do wyboru): zadanie 1/59, zadanie 2/59, zadanie 3/59, dla zainteresowanych/59

 

sprawdzian-kocie-sztuczki-wiecej-funkcji-programu-scratch