klasa 4

www.testportal.pl/test.html?t=RF3sUmhbwQqw

Nauczanie zdalne – filmy instruktażowe do umieszczonych lekcji pochodzą  z portalu www.nowaera.pl

Lekcja 1

Temat : Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch

Na dzisiejszej lekcji poznasz:

 • interfejs programu Scracth,
 • zmienisz wygląd i nazwę postaci,
 • ustawisz tło.

Aby rozpocząć pracę w środowisku Scratch, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres: https://scratch.mit.edu/ lub naciśnij ten link. W oknie przeglądarki wyświetli się strona główna projektu Scratch. Pobierz na komputer starszą wersje programu Scratch 2.00 Edytor Offline (https://scratch.mit.edu/download) zainstaluj na swoim komputerze przy pomocy rodziców.

Co to jest Scratch?
Scratch pozwala tworzyć animacje, interaktywne historyjki, grafiki komputerowe i gry przy użyciu dźwięku, obrazu, ruchu i wielu innych narzędzi. Aplikacje w Scretchu buduje się za pomocą bloczków, na których wypisane są rozkazy. Bloczki mają różne kolory a kształtem przypominają puzzle. Układanie bloczków odbywa się metodą przeciągnij i opuść.

Jak wygląda okno programu Scratch?
Główne okno jest podzielone na kilka sekcji, które ze sobą współpracują. Znajomość ich funkcji jest kluczowa do sprawnego poruszania się w programie, lecz zaznajomienie się z nią nie sprawi większej trudności.

Zapoznaj się obsługą okna programu Scratch korzystając z linku:

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUagur0bYdIDIiEBc?e=wyKPQQ

Zmiana tła

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUbKukkoZfXWXy3W8

Zmiana kostiumu duszka

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUbRIPDyCYFK12GyE

Spróbuj wykonać ćwiczenie 1 i 2 z karty pracy:

https://1drv.ms/b/s!AuUBlvKlkrLUa8HDIqhM4kLIuC0

Lekcja 2

Temat : Pierwsze koty za płoty. Wprowadzenie do programu Scratch – zbudowanie skryptu określającego ruch postaci.

Na dzisiejszej lekcji:

 • stworzysz pierwsze programy,
 • dodasz do projektu drugiego duszka.

Obejrzyj film instruktażowy, a następnie wykonując poniższe polecenia spróbuj ułożyć program na swoim komputerze. W razie problemów pomagaj s0bie opisem ćwiczenia w podręczniku na stronach 77-78.

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUca8KwTDSgS5Ot38?e=3OEqlm

Na scenie może pojawiać się wiele duszków.

Obejrzyj film instruktażowy, a następnie wykonując poniższe polecenia spróbuj wstawić drugiego duszka. W razie problemów pomagaj s0bie opisem ćwiczenia w podręczniku na stronach 79-80.

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUb4eYpys7qQiWpKg

Ćwiczenie

Lekcja 3:

Temat: Małpie figle. O sterowaniu postacią

Na dzisiejszej lekcji:

 • utworzysz prosty projekt, w którym postacią będziesz sterować za pomocą klawiatury.

Bohaterem projektu, który wykonasz będzie małpka. Po naciśnięciu odpowiedniego klawisza duszek ten przesunie się  w lewo, w prawo, podskoczy lub wykona obrót. Małpkę zaprogramujesz również w taki sposób, aby zrywała owoce z roślin.

Proszę uruchomić  program Scratch i wykonać poniższe polecenia z karty pracy. W razie konieczności możesz skorzystać z opisu w podręczniku str. 81-82.

Aby można było sterować postacią za pomocą klawiatury, należy dla wybranych klawiszy utworzyć oddzielne skrypty.

Teraz zbudujesz skrypty określające przesunięcie małpki w poziomie o podaną liczbę kroków. Po naciśnięciu klawisza  → duszek powinien przesunąć się w prawo, a klawisza ← w lewo. Dla każdego klawisza należy zbudować oddzielny skrypt.

Obejrzyj film instruktażowy pokazujący, jak utworzyć skrypt określający przesunięcie małpki w prawo.

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgRsG1Vt3ka11T6Mh?e=ANjJ5T

A teraz wykonaj poniższe polecenia, które pozwolą utworzyć dwa skrypty określające przesunięcie duszka małpki w poziomie. W razie konieczności możesz skorzystać z opisu w podręczniku str. 83.

Zapisz swoją dzisiejszą pracę pod nazwą ZABAWA Z MAŁPKĄ w swoim folderze. Umiesz już to robić 🙂

Lekcja 4.

Na dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować pracę z poprzedniej lekcji.

Proszę uruchomić  program Scratch, a następnie otworzyć dokument ZABAWA Z MAŁPKĄ

Obejrzyj film instruktażowy pokazujący w jaki sposób należy zbudować skrypt określający widoczny pełny obrót duszka.

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgRwYJqqdw0zGtWUz?e=Ojc60V

Zbuduj taki skrypt dla duszka małpki wykonując poniższe polecenia. W razie konieczności możesz skorzystać z opisu w podręczniku str. 84.

Żeby zerwać kiść owoców z rośliny, małpka musi podskoczyć na odpowiednią wysokość, a następnie wrócić na miejsce, z którego rozpoczęła ruch. Aby określić w skrypcie ruch wstecz, trzeba wstawić znak minus przed liczbą kroków, które ma wykonać małpka.

W ostatnim kroku pracy nad projektem zbudujesz dwa skrypty: jeden dla duszka małpki, a drugi dla duszka bananów, a. W razie konieczności możesz skorzystać z opisu w podręczniku str. 85.

Realizacje kroków od 8- 11 pokazuje film instruktażowy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgR4aNm2HYstEOgAh?e=DfQgP3

Zapisz zmiany w swojej pracy naciskając tylko przycisk ZAPISZ z menu PLIK. Sprawdź działanie skryptu. Jeżeli udało ci się wykonać skrypt w całości wyślij go z pomocą rodziców na adres sangosia1@gmail.com.

lekcja 5

Temat. Niech wygra najlepszy. Jak policzyć punkty w programie Scratch?

Na dzisiejszej lekcji:

 • utworzysz w edytorze programu tło z tekstem,
 • utworzysz zmienne i ustawisz ich wartości,
 • zbudujesz skrypt określający działanie gry.

Na dzisiejszych zajęciach utworzysz grę, w której zadaniem użytkownika będzie wpisywanie wyników dziesięciu działań podawanych kolejno przez duszka. Działanie, którego wynik będzie podawał użytkownik to mnożenie. Czynniki zostaną wylosowane przez program z zakresu od 1 do 10, natomiast wyniki gracz wpisze za pomocą klawiatury. Na zakończenie gry duszek wyświetli komunikat o liczbie zdobytych punktów.

Na początku pracy wykonaj tło do gry. Możesz to zrobić w programie Scratch zgodnie z poniższą instrukcją (lub zgodnie z opisem w podręczniku str. 88-89)

W programowaniu zmienna to wyrażenie (nazwa), któremu przypisuje się jakąś wartość. Nazwa zmiennej może być dowolna, warto jednak, aby nazwę łatwo było skojarzyć z funkcją pełnioną przez zmienną. Zmienne można wykorzystać na przykład do wyświetlania poziomu gry, liczby prób wykonania jakiegoś zadania czy liczby punktów.

W projekcie wykorzystasz 3 zmienne: Liczba 1 (czynnik), Liczba 2 (czynnik), Liczba punktów – tą zmienną użyjesz do zliczania punktów.

Obejrzyj film instruktażowy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgX2feZ4_kM-Fz4-v?e=1hdizm

(podręcznik str.89-91)

Zapisz skrypt w na swoim komputerze pod nazwą Tabliczka mnożenia.

Lekcja 6

Temat. Niech wygra najlepszy. Jak policzyć punkty w programie Scratch? – c.d

Dzisiaj:

 • użyjesz bloku powodującego powtarzanie instrukcji określoną liczbę razy,
 • zastosuje blok instrukcji warunkowej,
 • zbudujesz skrypt określający działanie gry.

Według założeń przyjętych na początku (w lekcji 5), przykładów podanych przez duszka będzie 10. Dla każdego z nich program powtórzy wykonywanie tych samych operacji.

Na początku utworzysz skrypt określający działanie programu dla jednego przykładu.  Zapoznaj się z kolejnymi zdarzeniami opisanymi w punktach w ramce:

Otwórz skrypt zapisany w swoim komputerze pod nazwą Tabliczka mnożenia.

(podręcznik str. 92)

Obejrzyj film instruktażowy (podręcznik str. 93 -94):

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgX5H_X9InWyxxhBw?e=ka1E6L

Obejrzyj film instruktażowy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgX-Fzps1lYT_x9q8?e=nekzoT

Zapisz ponownie skrypt w na swoim komputerze pod nazwą Tabliczka mnożenia.

Praca domowa obowiązkowa:

Zadanie  1 i 3 ze strony 80 podręcznika.

Pracę domową proszę przesłać na adres sangosia1@gmail.com. Jeżeli uczniowie nie mają zainstalowanego programu przypominam, że można pracować w programie bezpośredni na stronie https://scratch.mit.edu/ należy kliknąć przycisk Stwórz.

Dla uczniów chętnych zadanie „Dla zainteresowanych” ze strony 87 podręcznika.

Lekcja 7

Temat: Na skróty. O skrótach klawiszowych w programie MS Word

Na dzisiejszej lekcji:

 • użyjesz skrótów klawiszowych do formatowania tekstu

Aby na komputerze móc tworzyć dokumenty tekstowe, potrzebny jest odpowiedni program – edytor tekstu.

Edytor tekstu służy do edycji (redagowania) dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Przygotowany w edytorze tekstu dokument można swobodnie poprawiać, uzupełniać – można również zmieniać wygląd tekstu, czyli go formatować.
Utworzony z użyciem komputera dokument tekstowy można przechowywać w pamięci komputera lub wydrukować.

Edytor tekstu pozwala:

 • wybrać różne rodzaje i wielkości czcionek,
 • estetycznie rozmieścić tekst na stronie,
 • wstawić tabelę,
 • wypunktować ważne elementy,
 • wstawić obiekt – może to być fotografia, rysunek przygotowany w edytorze grafiki lub klipart.

Przykładami edytorów tekstu są następujące programy: Notatnik, WordPad, Microsoft Word, LibreOffice Writer.
Programy Microsoft Word i LibreOffice Writer są bogato wyposażone w narzędzia, które pozwalają przygotować nawet najbardziej złożone dokumenty. Okna obu programów są podobne.

Na zajęciach komputerowych w klasie czwartej będziemy korzystali z programu Microsoft Word 2016, który wchodzi w skład pakietu Microsoft Office. Jeżeli nie posiadasz takiego oprogramowania na początku możesz pracować w programie WordPad, który jest standardowo dołączany podczas instalacji systemu Windows.

W edytorze tekstu już na pewno pracowaliście w klasach młodszych. Aby pogrubić tekst, pochylić czy podkreślić do tej pory używaliście myszy komputerowej. Na dzisiejszej lekcji te same czynności, które do tej pory wykonywaliście przy pomocy myszy wykonacie za pomocą klawiatury.

Poniższa tabelka przedstawia najczęściej wykorzystywane skróty klawiaturowe. Zapoznaj się z nimi.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym przedstawiającym użycie wybranych skrótów:

https://www.youtube.com/watch?v=C5DWY2cYAY4

Zadanie 1.

Uruchomienie edytor tekstu, a następnie wykonaj  zadanie OKO w OKO z MONITOREM ze strony 99.

Praca domowa:

Do zeszytu przedmiotowego przepisz pięknie tabelę ze strony 98 ze skrótami używanymi podczas pracy w edytorze tekstu. Zrób zdjęcie notatki i prześlij przez dziennik librus.

Lekcja 8

Temat: Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie? Poznajemy reguły wpisywania tekstów komputerowych.

Na dzisiejszej lekcji:

 • poznasz głównych narzędzi edytora tekstu
 • wpiszesz tekst stosując podstawowe zasady dotyczących pisania i formatowania tekstu

Na początku zapoznamy się  z budową okna programu Word (podręcznik str.100).

Word 2016 podobnie jak Word 2013 czy jego poprzednicy – Word 2007 i Word 2010 ma funkcje pogrupowane w kartach, które są dostępne z poziomu głównego menu zwanego wstążką.

Aby wybrać interesującą nas kartę należy na nią po prostu kliknąć.

W karcie Narzędzia główne, umieszczone są narzędzia służące do nadawanie tekstowi odpowiedniej formy czyli tzw. formatowania tekstu. Przyjrzyj się uważnie poniższemu rysunkowi. Przedstawione są tam narzędzia do formatowania tekstu, które nie powinny być ci obce. Poznawałeś je w klasach poprzednich na zajęciach komputerowych.

Istotnym elementem edytora tekstów jest kursor tekstowy

Najczęściej jest to pionowa migająca kreseczka wskazująca miejsce, w którym aktualnie wpisywany jest tekst. Po kliknięciu myszą w dowolnym miejscu tekstu kursor natychmiast się tam przeniesie. Przesuwanie kursora za pomocą klawiatury polega na wykorzystaniu klawiszy sterowania kursorem.

 • Kursora nie można przesuwać po pustej stronie, na której nie wpisano żadnych znaków. Przesuwamy go tylko w obrębie wprowadzonego tekstu.
 • Tekst w dokumencie wprowadzamy zawsze w miejscu, w którym aktualnie znajduje się

Zapoznaj się z podstawowymi regułami wprowadzania tekstu do komputera:

ĆWICZENIE 1

Przepisany tekst zapisz pod nawą Dwie awantury w swoim folderze.

ĆWICZENIE 2

Przepisany tekst zapisz pod nawą Dzik jest dziki w swoim folderze.

Ćwiczenie 3.

Przepisany test zapisz pod nazwą profesor Gąsowski w swoim folderze.

Wszystkie ćwiczenia z dzisiejszej lekcji proszę przesłać na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 9

Temat: Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie? Akapit, wyrównanie tekstu.

Na dzisiejszej lekcji:

 • utrwalisz pojęcie akapitu;
 • poznasz sposoby wyrównania akapitu;
 • poznasz narzędzia formatowania tekstu, za pomocą których wyrównujemy akapit;
 • dowiesz się, co to są kody sterujące tekstem.

Wyrównanie tekstu związane jest z pojęciem akapitu.

Akapit to fragment tekstu kończący się użyciem klawisza Enter. Początek akapitu często wyróżniamy, robiąc wcięcie w pierwszym wierszu.

Na poniższym rysunku, widać wyraźnie zaznaczone wcięcie pierwszego wiersza w pierwszym akapicie. Czytelność tekstu się poprawiła.

Aby zrobić wcięcie pierwszego wiersza akapitu, używamy klawisza Tab. W tym celu umieszczamy kursor na początku pierwszego akapitu – przed słowem Klasa i naciskamy klawisz Tab. Możemy też użyć górnego suwaka na linijce.

Te same czynności trzeba wykonać z pierwszym wierszem drugiego akapitu. Umieszczamy kursor na początku drugiego akapitu – przed słowem Adam i naciskamy klawisz Tab.

Kliknij na ikonę, aby otworzyć dokument Adaś 1. Tekst w nim zawarty skopiuj do nowego dokumentu programu Microsoft Word. Ustaw wcięcia pierwszych wierszy akapitów tak jak na powyższym rysunku.
Wykonane ćwiczenie zapisz w swoim folderze pod nazwą  Adas_1 i zamknij go.

Kody sterujące tekstem

Tekst wpisujemy zgodnie z regułami wprowadzania tekstu. Szczególną uwagę zwracamy na użycie klawisza Enter. Wciskając klawisz Enter, oznaczamy koniec akapitu, wpisywanego tekstu.
Aby sprawdzić, czy tekst został przez nas wpisany poprawnie, należy wcisnąć przycisk Pokaż wszystko. Na ekranie pojawią się nowe symbole.

Znak oznacza, że w tym miejscu użyty został klawisz Enter.

Miejsce naciśnięcia klawisza Spacji oznaczone jest znakiem kropki. Znaki te noszą nazwę kodów sterujących. Tekst prawidłowo wprowadzony z widocznymi kodami sterującymi przedstawia powyższy rysunek.

Ćwiczenie 2.
Otwórz plik Adas_1 w programie Microsoft Word. Wciśnij przycisk Pokaż wszystko. Sprawdź, czy Twój tekst jest prawidłowo wpisany. Popraw błędy i zapisz pod niezmienioną nazwą.

Ćwiczenie 3.
Kliknij na ikonę , aby otworzyć dokument Adaś 2. Wyświetlony tekst skopiuj do nowego dokumentu programu Microsoft Word. Nanieś poprawki zgodnie z regułami poprawnego wprowadzania tekstu.
Poprawiony tekst zapisz w pliku Adas_2.

Sprawdź za pomocą kodów sterujących (Pokaż wszystko), czy został prawidłowo sformatowany. Do kasowania niepotrzebnych odstępów i akapitów użyj klawiszy Backspace lub Delete.

Wyrównanie akapitów

Każdy akapit napisany w edytorze tekstu można wyrównać na cztery sposoby.

Aby utrwalić poznane wiadomości obejrzyj filmy instruktażowe:

https://www.youtube.com/watch?v=9KSr12rPdxY

Wyrównanie akapitu

https://www.youtube.com/watch?v=RZNIU8XUTjw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=3

Odstęp i interlinia

https://www.youtube.com/watch?v=JDe9ps-Eeyc&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn&index=5

 Praca domowa

Zadanie 1:

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku – zasady sporządzania notatki – strona 102-103.

Otwórz edytor tekstu i przepisz notatkę zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie 105( rysunek 7.). Pomocny może być również poniższy rysunek pokazujący kiedy użyć klawisza Enter i klawisza TAB.

Zapisz pracę pod nazwą Przyjaciel i wyślij na adres sangosia1@gmail.com.

Zadanie dla chętnych

Przepisz tekst zgodnie ze wskazówkami:

Zapisz pracę pod nazwą Wędrówka i przyślij na adres sangosia1@gmail.com

LEKCJA 10.

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu

Każdy tekst wygląda inaczej w zależności od przeznaczenia. Inaczej prezentuje się piękne zaproszenie, inaczej sprawozdanie z wycieczki, a jeszcze inne jest szkolne ogłoszenie czy plakat. Dlatego po wpisaniu tekstu do komputera, modyfikuj go tak, aby był zgodny z treścią i podobał ci się.

Formatowanie tekstu to właśnie nadanie mu odpowiedniego wyglądu, zgodnego z treścią. Edytory tekstu umożliwiają zmianę rodzaju czcionki, jej wielkości i koloru, stosowania wyróżnień, wyrównania tekstu na stronie, itp.

Obejrzyj filmik – Formatowanie tekstu
https://www.youtube.com/watch?v=mSyy7HNAnFY

Przeczytaj informacje z podręcznika s. 107-110 –  wykonaj następujące polecenia.

Część I. Przygotowanie menu na przyjęcie.

1.Utwórz nowy dokument tekstowy.

 1. Na górze dokumentu zapisz nagłówek, w którym poinformujesz, z jakiej okazji jest wydawane przyjęcie, np. Przyjęcie urodzinowe u Babci (naciśnij ENTER).
 2. Pod nagłówkiem nazwę kategorii dań: Przekąski (naciśnij SHIFT+ENTER).
 3. W kolejnym wierszu zapisz propozycję przekąski np. Kotleciki z mieszanych warzyw (naciśnij SHIFT+ENTER)..
 4. W kolejnym wierszu zapisz drugą propozycję przekąski np. Koreczki serowe (ENTER).
 5. Na podobnej zasadzie dodaj kolejny akapit:
 6. Wpisz kategorię dań: „Zupy” (naciśnij SHIFT+ENTER).
 7. W kolejnym wierszu zapisz propozycję np. Zupa pomidorowa (naciśnij SHIFT+ENTER).
 8. W kolejnym wierszu zapisz drugą propozycję np. Zupa grzybowa (ENTER).
 9. Zapisz dokument pod nazwą menu_nazwisko_imię

Część II. Sformatowanie menu

Film instruktażowy – stawienie tekstu względem marginesów

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgjSHeGc2s7ZefHWK?e=uec84u

 1. Wyśrodkuj wszystkie akapity (zaznacz tekst i wciśnij narzędzie akapit wyśrodkowany).
 2. Zaznacz tekst Przyjęcie urodzinowe u Babci (aby to zrobić, możesz trzy razy szybko kliknąć w ten wiersz), a następnie:

Film instruktażowy – zamiana tekstu na WordArt:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgjNuJrqahDd2ygt6?e=GGSVqY

 • wybierz z karty Wstawianie dowolny obiekt WordArt,
 • z otwartej karty Formatowanie wybierz opcję Zawijaj tekst, a następnie Góra i dół,
 • zmień rozmiar czcionki na 26 pkt – użyj odpowiedniej opcji z karty Narzędzia główne.

Jeśli po zmianie czcionki nagłówek nie mieści się w jednym wierszu – zmniejsz odpowiednio tekst.

 1. Zaznacz nazwy dań oraz ich kategorie i ustaw czcionkę Times New Roman o wielkości 12 pkt.
 2. Zaznacz kategorie potraw i wyróżnij je pogrubieniem oraz kolorem, na przykład czerwonym.

Film instruktażowy – formatowanie spisu dań

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgjXDD1BIloQBjOY1?e=bot9u4

 1. Wyróżnij w dowolny sposób nazwy dań w poszczególnych kategoriach.
 2. Zapisz zmiany wprowadzone w dokumencie.
 3. Pracę wyślij na adres sangosia1@gmail.com

Twoja praca może wyglądać jak poniżej:

Lekcja 11

Temat: Formatowanie tekstu – ćwiczenia

Na dzisiejszej lekcji utrwalisz umiejętności związane z formatowaniem tekstu.

Dla zainteresowanych i chętnych (wiadomości nieobowiązkowe):

Obejrzyj filmik -indeks górny i dolny.

https://www.youtube.com/watch?v=FL6ayw_xtIAćw.2.

Lekcja 12

Temat: Kolejno odlicz! Style i numerowanie, lista wielopoziomowa.

Na dzisiejszej lekcji:

 • nauczysz się numerować wiersze tekstu
 • tworzyć listy wielopoziomowe.

1.Zapoznaj się z tematem s.112-116. Wykonaj poniższe polecenia:

2.Utwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą lista_stolic_nazwisko_imię.

3.W kolejnych wierszach wpisz:

Stolice Polski

Gniezno

Kraków

Warszawa

4.Zastosuj styl Tytuł do pierwszego wiersza.

 • zaznacz Stolice Polski
 • zastosuj styl Tytuł

Temat: Organizacja pracy na lekcjach informatyki, Zapoznanie uczniów z PZO.

PZO znajdują się na stronie internetowej szkoły www.spzwierzyniec.pl w zakładce DOKUMENTACJA/Dokumentacja przedmiotowa

Temat: Nauka jazdy. Co można robić w pracowni komputerowej?

Z pracowni komputerowej korzystają wszyscy uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły, którzy uczęszczają na zajęcia komputerowe. Z pracowni korzystają również uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych. W związku z tym musi być ustalony porządek, to jest regulamin pracowni komputerowej. Jego przestrzeganie jest w interesie wszystkich użytkowników.

Regulamin pracowni komputerowej to zbiór zasad określających prawidłowe korzystanie ze sprzętu komputerowego i zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom.

Z komputerów korzystamy nie tylko w pracowni komputerowej. Niezależnie od tego jakiego typu to są komputery i gdzie się znajdują, korzystając z nich, należy pamiętać o tym, że:Ergonomia stanowiska komputerowego

 • komputer to urządzenie elektryczne, w czasie pracy komputera nie odłączaj żadnych przewodów, nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych;
 • podczas pracy z komputerem należy zachować odpowiednią postawę, ustalając odpowiednią wysokość biurka, krzesła i zachowując prawidłową odległość od monitora;
 • należy kontrolować czas jaki spędzamy przy komputerze, nie dłużej niż 45 minut dziennie.

Praca domowa: Narysuj i opisz prawidłową pozycje podczas pracy przy komputerze. Skorzystaj z podręcznika – str.10

Praca domowa dla chętnych: Na kartonie przygotuj planszę pod tytułem” Regulamin pracowni komputerowej”. Planszę uatrakcyjnij swoimi rysunkami lub ilustracjami wyciętymi z czasopism. Prace można wykonać w 2-3 osobowych grupach.

Temat: Od abakusa… Krótko o historii komputera

Praca domowa dla chętnych: Zadanie 3 str. 14

Temat: Nie tylko procesor. O tym co w środku komputera i na zewnątrz.

Praca domowa dla chętnych: W edytorze tekst wymień elementy wewnętrznej budowy komputera. Pracę ozdób ilustracjami.

Temat: Zawody wymagające umiejętności komputerowych.

Praca domowa dla chętnych: Opisz w znanym ci edytorze tekstu zastosowanie komputerów.