Konkurs literacki”Moja mała i wielka ojczyzna”

W Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu odbył się konkurs literacki „Moja mała i wielka ojczyzna”, który został zorganizowany w ramach obchodów 100 –lecia Niepodległości Polski. Przygotowały go i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego – Marzena Stankiewicz i  Iwona Zacharczuk.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie samodzielnie napisanego utworu na określony temat.

1. Klasy IV- V Piękna jest nasza ojczyzna (opis miejsca).

2. Klasy VI-VII Krótka historia pewnego skrawka biało- czerwonej tkaniny(opowiadanie twórcze z elementami opisu).

3. Klasy II- III gimnazjum Bohater narodowy, którego podziwiam (rozprawka).

Na konkurs wpłynęło 35 prac z 6 szkół. Poziom artystyczny konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczyły równorzędne nagrody i wyróżnienia zwłaszcza w kategorii drugiej.

Uczniowie zaprosili nas do świata swojej wrażliwości i wyobraźni. Opracowanie tematów było różnorodne. Pojawiły się prace z historią w tle, ale również takie z motywami fantasy. Autorzy wzbogacili swoje teksty o dialogi, opisy, elementy pamiętnika. Wykorzystali fakty z historii Polski, prezentując bogatą wiedzę historyczną.

Umiejętności literackie są dowodem na to, że młodzież sprawnie i z talentem posługuje się bogactwem naszego pięknego języka.

25 maja odbyło się podsumowanie konkursu. Na uroczystość zostali zaproszeni uczestnicy konkursu i goście. Podczas poranku rozdano nagrody, całość została uświetniona występami uczniów naszej szkoły. Swoje umiejętności zaprezentowali: soliści śpiewając piosenki patriotyczne, recytatorzy w pięknej interpretacji wierszy oraz Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”.

Na koniec uroczystości pani dyrektor Grażyna Kawka podziękowała wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.