Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 21 42, adres email: sp-zwierzyniec3@wp.pl .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Małgorzatę Krajewską – z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem email: dyrekcja@gimrozy.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych uczniów i i ch rodziców_opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas stosowania monitoringu wizyjnego