Czego i jak uczymy

Priorytety

1. Bogata oferta edukacyjna

–         różnorodność dodatkowych zajęć

–         współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę

2. Wychowanie patriotyczne

–         współpraca z organizacjami kombatanckimi

–         uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych na terenie regionu

3. Umiejętność zastosowania wiedzy ekologicznej w praktyce

– współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym

4. Podniesienie sprawności fizycznej

5. Umiejętność komunikacji w języku obcym poprzez wymianę międzynarodową

6. Rozwijanie umiejętności tanecznych oraz znajomość kultury regionu i kraju

Co nas wyróżnia

– Zespół Tańca Ludowego o 15-letniej tradycji

– kontakty międzynarodowe szkoły

– osiągnięcia sportowe

– bardzo dobrze zintegrowane grono pedagogiczne

– bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym

Zajęcia pozalekcyjne

– Uczniowski Klub Sportowy JUTRZENKA: sekcja piłki ręcznej, sekcja LA

– zajęcia taneczne w ramach Zespołu Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”

– koło anglistyczno-teatralne

 

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze