Obrocz

Patronem szkoły jest Janusz Łoś. Pomysł nadania szkole imienia rodziny Łosiów zrodził się 4 października 1991 roku podczas wizyty pana Władysława Świąteckiego, członka rodziny Łosiów, ostatnich właścicieli majątku Obrocz – w tym także dworu, obecnego budynku naszej szkoły. Pan Władysław Świątecki (na stałe mieszkający w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych) spotkał się z uczniami szkoły, podarował szkole odpis opowiadania „Psy”, wykonany własnoręcznie według powojennego rękopisu pani Natalii Łoś, żony właściciela obrockiego majątku w czasie II wojny światowej. Od tego czasu gromadzono dokumenty i materiały dotyczące rodziny Łosiów.

           W roku szkolnym 1991/92 wykonano gazetkę ścienną, zorganizowano również wystawkę prac naukowych profesora. Natomiast w roku szkolnym 1992/93 ponownie zorganizowano spotkanie z panem Władysławem Świąteckim, który przekazał wiele cennych informacji na temat rodziny Łosiów. 4 września 1993 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Janusza Łosia.

Od roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Zwierzyńcu. Dyrektorem szkoły jest Pan Jan Czochra, funkcję zastępcy dyrektora pełnią Pani Grażyna Kawka i Pani Joanna Ruda. W szkole znajdują się dwa oddziały klas łączonych.  Punkt Przedszkolny- oddział  5–6 latków, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Profilaktyczno- Edukacyjne „RAZEM”. Wychowawcą tej grupy jest Pani Magdalena Rudy. Klasa I i II- wychowawcą jest pani Iwona Rugała. Szkoła bierze udział w realizacji programów: „Szklanka mleka”, „ Owoce w szkole”, „ Nie pal przy mnie, proszę”.

Przygotowała: I. Rugała