• ZT Zwierzyniacy
     • Nagroda dla Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz stypendia dla uczniów

      26.10.2023

      W poniedziałek 23.10.23r. w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs "Ziarna Wolontariatu” oraz wręczenie stypendiów. Szkolny Klub Wolontariatu działający przy naszej szkole za działania wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej w roku 2023 w konkursie "Ziarna wolontariatu" otrzymał wyróżnienie i nagrodę w kwocie 500 zł. Oprócz nagrody grupowej troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia ufundowane ze zbiórki „Mikołajkowej na stypendia”. Są to: Maja Pijanowska z kl. 7b, Maciej Dziadosz z kl. 7a oraz Adam Minkiewicz z kl. 8a Wręczenie nagród poprzedziła debata pod hasłem "Wolontariat nie ma przyszłości", która potwierdziła, że wolontariusze są gotowi do pracy na rzecz osób potrzebujących i robią to bezinteresownie. Pomaganie jednym pomaga godniej żyć a drugich uszlachetnia. Cieszymy się, że nasza działalność została dostrzeżona i daje to nam motywację do dalszej pracy.

     • Pola Nadziei

      18.10.2023

      10 października 2023 r. delegacja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej wzięła udział w inauguracji kampanii „Pola Nadziei”, która odbyła się na placu Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Akcja ma na celu propagowanie bezinteresownej pomocy - wolontariatu, a kwitnące wiosną żonkile uzewnętrzniają nadzieję i solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami. Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej akcji niesienia pomocy. Szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Pieczykolan 7b, Weronika Jaworska 8a, Weronika Łosiewicz 7a, Katarzyna Maciejewska 7a, Emilia Ruszczycka 8a, Cezary Dębski 8a, Adam Minkiewicz 8a oraz opiekunowie: p. Aleksandra Oleszkiewicz i p. Grażyna Padyasek. Po części oficjalnej na terenie parku, zorganizowano poczęstunek dla uczestników. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania minii ZOO.

     • Myślenie twórcze

      18.10.2023

      W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości odbyły się zajęcia dotyczące myślenia twórczego. Dzieci poszukiwały niestandardowych pomysłów i rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, obrazując rozwiązania za pomocą klocków magnetycznych. W efekcie powstało wiele budowli - prostych lub bardziej złożonych, odzwierciedlających pomysły dzieci.

     • „Szkoła przyjazna wodzie”.

      15.10.2023

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”. W roku szkolnym 2022/2023 w SP w Zwierzyńcu realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem “Aktywni błękitni - Szkoła przyjazna wodzie” we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie. Działania dotyczyły tematyki związanej z gospodarką wodną naszego kraju, regionu i małej Ojczyzny – Zwierzyńca. W trakcie realizacji programu uczniowie nie tylko dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i dbać o jej jakość, ale także zapoznali się z jednymi z najdotkliwszych zjawisk naturalnych jakimi są powódź i susza. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzili do zaproponowanych działań a przeprowadzone akcje i konkursy dowiodły, że bardzo poszerzyli i ugruntowali swoją wiedzę dotyczącą wody, a szczególnie jej szeroko pojętej ochrony. Gratulujemy!!! Dziękujemy osobom zaangażowanym – Ratownikowi Wodnemu, Poli

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Sobota 18.05.2024
  • Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim

   programie InstaLing dla szkół

   Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

  • Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie

   Twoje Dane Twoja Sprawa

  • Album fotograficzny

    brak danych
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 658783