• Nagroda dla Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz stypendia dla uczniów

     W poniedziałek 23.10.23r. w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs "Ziarna Wolontariatu” oraz wręczenie stypendiów. Szkolny Klub Wolontariatu działający przy naszej szkole za działania wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej w roku 2023 w konkursie "Ziarna wolontariatu" otrzymał wyróżnienie i nagrodę w kwocie 500 zł. Oprócz nagrody grupowej troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia ufundowane ze zbiórki „Mikołajkowej na stypendia”. Są to: Maja Pijanowska z kl. 7b, Maciej Dziadosz z kl. 7a oraz Adam Minkiewicz z kl. 8a Wręczenie nagród poprzedziła debata pod hasłem "Wolontariat nie ma przyszłości", która potwierdziła, że wolontariusze są gotowi do pracy na rzecz osób potrzebujących i robią to bezinteresownie. Pomaganie jednym pomaga godniej żyć a drugich uszlachetnia. Cieszymy się, że nasza działalność została dostrzeżona i daje to nam motywację do dalszej pracy.

    • Pola Nadziei

     10 października 2023 r. delegacja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej wzięła udział w inauguracji kampanii „Pola Nadziei”, która odbyła się na placu Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Akcja ma na celu propagowanie bezinteresownej pomocy - wolontariatu, a kwitnące wiosną żonkile uzewnętrzniają nadzieję i solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami. Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej akcji niesienia pomocy. Szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Pieczykolan 7b, Weronika Jaworska 8a, Weronika Łosiewicz 7a, Katarzyna Maciejewska 7a, Emilia Ruszczycka 8a, Cezary Dębski 8a, Adam Minkiewicz 8a oraz opiekunowie: p. Aleksandra Oleszkiewicz i p. Grażyna Padyasek. Po części oficjalnej na terenie parku, zorganizowano poczęstunek dla uczestników. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania minii ZOO.

    • Myślenie twórcze

     W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości odbyły się zajęcia dotyczące myślenia twórczego. Dzieci poszukiwały niestandardowych pomysłów i rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, obrazując rozwiązania za pomocą klocków magnetycznych. W efekcie powstało wiele budowli - prostych lub bardziej złożonych, odzwierciedlających pomysły dzieci.

    • „Szkoła przyjazna wodzie”.

     Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”. W roku szkolnym 2022/2023 w SP w Zwierzyńcu realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem “Aktywni błękitni - Szkoła przyjazna wodzie” we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie. Działania dotyczyły tematyki związanej z gospodarką wodną naszego kraju, regionu i małej Ojczyzny – Zwierzyńca. W trakcie realizacji programu uczniowie nie tylko dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i dbać o jej jakość, ale także zapoznali się z jednymi z najdotkliwszych zjawisk naturalnych jakimi są powódź i susza. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzili do zaproponowanych działań a przeprowadzone akcje i konkursy dowiodły, że bardzo poszerzyli i ugruntowali swoją wiedzę dotyczącą wody, a szczególnie jej szeroko pojętej ochrony. Gratulujemy!!! Dziękujemy osobom zaangażowanym – Ratownikowi Wodnemu, Policji, wychowawcom klas oraz uczniom.

     Koordynator projektu Katarzyna Czochra

    • „Europa i ja”

      

     „Europa i ja” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany w naszej szkole. Pomysłodawcą, autorem i koordynatorem projektu jest pani Ilona Broniszewska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bochotnicy. Celem projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy o wybranym państwie europejskim, zdobywanie nowych doświadczeń i pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw, rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy, integracja zespołu klasowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę. Projekt dotyczy kultury różnych państw europejskich. My będziemy poszerzać wiedzę o Wielkiej Brytanii i o Niemczech. Poznamy zwyczaje tych krajów, ich symbole, tradycyjne potrawy, baśnie, książki, filmy, utworzymy słownik obrazkowy, poznamy ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, florę i faunę, sławne postacie oraz muzykę. Projekt będzie realizowany w klasie VI B oraz VB gr. II.

    • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet, zorganizowany w ramach obchodów 50-lecia UKS

     Minione chwile powróciły we wspomnieniach, ale nie tylko…

     7 października 2023r. w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu odbył się „wielki” Turniej Piłki Ręcznej Kobiet, zorganizowany w ramach obchodów 50-lecia UKS „Jutrzenka” działającego przy SP w Zwierzyńcu. W zawodach udział wzięły zawodniczki (rocz. od 1963 do 1985), które niegdyś, z sukcesami, reprezentowały naszą szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. Nie było ani wygranych, ani przegranych… był natomiast powrót do dawnych, cudownych chwil spędzonych w sali gimnastycznej „naszej podstawówki”. Przygotowania do turnieju poprzedziły „intensywne” treningi, które pokazały, że nabytych umiejętności i sprawności po prostu się nie zapomina! Na zakończenie turnieju p. dyrektor Grażyna Kawka, p. Marcin Sirko i Edyta Kot wręczyli pamiątkowe medale i dyplomy. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani tortem. Dopełnieniem imprezy było ognisko, podczas którego wspomnieniom nie było końca. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestniczek – bez Was ten turniej by się nie odbył! Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę sponsorów: - Firmie Grzyb Tartak - za ufundowanie pamiątkowych medali - Państwu Annie i Grzegorzowi Zarębom za zasponsorowanie poczęstunku na ognisko.

     Edyta Kot

    • Wycieczka uczniów klasy 3a i 3b do Zamościa

     W czwartek 5 października odbyła się wycieczka uczniów klasy 3a i 3b do Zamościa. W pierwszej kolejności wybraliśmy się do kina Stylowy na film pt. „O psie, który jeździł koleją”. Film trafił do serca każdego ucznia, gdyż główny bohater Lampo nie ginie, pozostaje wiernym i pełnym poświęceń przyjacielem Zuzi. Następnie wszyscy udaliśmy się do Bastionu VII, gdzie czekała na nas niespodzianka – wystrzał z prawdziwej armaty. Huk był ogromny. Po wystrzale nasz kolega Antek otrzymał „Patent Puszkarza”. Kolejny punkt wycieczki, to zwiedzanie Starego Miasta i Prochowni, gdzie najpierw obejrzeliśmy makietę i film o Twierdzy Zamość, a potem odwiedziliśmy również Arsenał – Muzeum Fortyfikacji i Broni, gdzie mieliśmy okazję poznać umundurowanie oraz wszelkiego rodzaju uzbrojenie z różnych epok historycznych. Wycieczka - pełna różnorodnych, ciekawych i pouczających atrakcji - bardzo się wszystkim podobała. W dużym stopniu była to także zasługa pani Ani, która w interesujący sposób przedstawiała wszystkie zwiedzane miejsca. 

    • Z wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

     Dzięki uprzejmości i zaproszeniu Posłanki na Sejm Pani Moniki Pawłowskiej, której Biuro Poselskie zorganizowało wyjazd do Warszawy, 5 października uczniowie klas 7a,7b i 8a pod opieką wychowawców: Ewy Grudewicz, Magdaleny Kryszczuk, Małgorzaty Chmiel i Aleksandry Oleszkiewicz udali się do stolicy na zwiedzanie Sejmu RP i Kancelarii Premiera.

     Po przejściu rejestracji i procedur bezpieczeństwa przeszliśmy podziemnym korytarzem do makiety współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Pani przewodnik przedstawiła poszczególne miejsca przeznaczone dla parlamentarzystów i senatorów oraz powiedziała wiele ciekawostek dotyczących codziennej pracy w Sejmie. Następnie udaliśmy się na galerię Sali Posiedzeń, gdzie mogliśmy obserwować przygotowania do obrad sejmu.  W holu sejmowym mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć historię pamiątkowych tablic, wcześniejsze buławy marszałkowskie, spotkać znanych polityków, a także zrobić zdjęcie na sławnych sejmowych schodach. Pani przewodnik przedstawiła nam, w jaki sposób funkcjonuje współczesny Sejm, gdzie zasiadają parlamentarzyści z poszczególnych ugrupowań politycznych, które miejsca są przeznaczone dla marszałka, wicemarszałków, prezydenta, Rady Ministrów i przedstawicieli innych organów państwowych.  Pani posłanka Monika Pawłowska opowiedziała nam o swojej pracy i drodze, którą należy pokonać, aby zostać politykiem. Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad.

     Z Sejmu przespacerowaliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po przejściu bardzo skrupulatnej kontroli bezpieczeństwa, mieliśmy ogromną przyjemność zwiedzania gmachu kancelarii, który do tej pory znany był wszystkim tylko z telewizji. Sale spotkań, miejsca do konferencji prasowych, wystawne meble, a także elegancko ubrani pracownicy – to wszystko sprawiło, że na chwilę poczuliśmy się ważni...w końcu mieliśmy przy sobie własnego, prywatnego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa :)

     Pan przewodnik, który oprowadzał nas po najciekawszych miejscach budynku przybliżył nam nie tylko jego historię, ale także ciekawie opowiadał o codziennych obowiązkach poszczególnych pracowników kancelarii. Na pewno długo będziemy wspominać tę wyjątkową wycieczkę.

     Bardzo dziękujemy za zaproszenie  i serdeczne przyjęcie w murach gmachu przy ulicy Wiejskiej oraz ciekawą lekcję historii i parlamentaryzmu. 

    • Koncert patriotyczny

     We wtorkowe południe uczniowie naszej szkoły brali udział w patriotycznym koncercie. Organizatorzy koncertu zadbali o to, by uczestnicy kształtowali swój patriotyzm, nie tylko słuchając hymnicznych pieśni, ale również je śpiewając. Wspólne z Maciejem Miecznikowskim nasi uczniowie zaśpiewali pieśń Legiony. Całemu koncertowi towarzyszyła podniosła i uroczysta atmosfera. Swoją obecnością tego dnia zaszczyciły nas: Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Pani Monika Żur - Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Urszula Kolman - Burmistrz Zwierzyńca, Pani Edyta Wolanin - Zastępca Burmistrza.

    • Apteczka pierwszej pomocy

     W dniu 02.10.2023r odbyły się pierwsze zajęcia z Programu Profilaktycznego - #ApteczkaPierwszejPomocyEmocjonalnej skierowanego do klas 2 i 4. Za nami integracja grupy oraz omówienie planu pracy, stworzenie pierwszego plakatu, obrazującego tematy naszych zajęć. Pozostały ostatnie wolne miejsca, zachęcamy do dołączenia.

    • Najmłodsi uczniowie naszej szkoły na zajęciach w Ekopracowni OZE

     29 września nową Ekopracownię OZE odwiedzili najmłodsi uczniowie naszej szkoły (dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych) oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola Motylek w Zwierzyńcu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na temat odnawialnych źródeł energii. Dowiedziały się, w jaki sposób można pozyskać energię elektryczną z energii wiatru, słońca i wody. Zobaczyły modele wiatraków, minielektrowni wodnej oraz za pomocą energii światła samodzielnie wprawiały w ruch samochodziki, kwiatki i solarne koniki polne. Poznały również działanie stacji pogody. Wszystkie poznane przez dzieci pomoce posiadały wbudowane panele fotowoltaiczne i solarne. Wykorzystanie tych środków dydaktycznych wzbudziło duże zainteresowanie i ciekawość maluchów, było to widoczne, gdyż z zapałem i radością uczestniczyły w zajęciach.