• "Bieg po zdrowie"

    Nasza szkoła   realizuje program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie”. Jest to program opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

         

    Program  ten jest  realizowany w postaci 6 lekcji tematycznych. Uczniowie otrzymują  specjalnie przygotowane zeszyty ćwiczeń. Podczas zajęć dyskutują, dzielą się pomysłami, liczą koszty palenia papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy papierosów, plakatów, tworzą komiks z bohaterami programu oraz przeprowadzają  wywiady z osobami niepalącymi.  Dzięki zajęciom czwartoklasiści, bo dla tej grupy wiekowej jest program,  uczą się  asertywności w zakresie uzależnień.   Z założeniami programu zapoznają   się rodzice, którzy  są włączani w jego realizację.

     

                                           Realizatorem jest wychowawca klasy IV b – Anna Greszta

                                              

                                                                                      Koordynator programu:

    pedagog szkolny Renata Godzisz