• Czego i jak uczymy

     • Bogata oferta edukacyjna

      - różnorodność dodatkowych zajęć

      - współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę

       

       

       

     • Wychowanie patriotyczne

      - współpraca z organizacjami kombatanckimi

      - uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych na terenie regionu

     • Umiejętność zastosowania wiedzy ekologicznej w praktyce

      – współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym

     • Rozwijanie umiejętności tanecznych

      oraz znajomość kultury regionu i kraju

     • Umiejętność komunikacji w języku obcym

      poprzez wymianę międzynarodową

       

     • Podniesienie sprawności fizycznej

      - Uczniowski Klub Sportowy JUTRZENKA: sekcja piłki ręcznej, sekcja LA

      - wyjazdy na basen