• Charakter szkoły: publiczna
    Typ szkoły: podstawowa

    Liczba oddziałów:

    przedszkolne – 2;

    szkoły podstawowej – 18;

    oddziały w Szkole Filialnej w Wywłoczce – 4

    Liczba uczniów: 485

    Czym dysponujemy:

    Budynek z roku 1974
    Liczba sal lekcyjnych:

    Pracownia językowa

    2 świetlice szkolne
    2 pracownie komputerowe

    Sala gimnastyczna wraz  z zapleczem sportowym

    Sala gimnastyki korekcyjnej

    Teren zielony wykorzystywany do zabaw i gier sportowych

    Biblioteka z czytelnią – księgozbiór liczy 17.136 woluminów

    Internetowe centrum informacji multimedialnej

    Plac zabaw