•  

     

    SZKOŁA PODSTAWOWA

     IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZWIERZYŃCU

     

     

    GRAŻYNA KAWKA

     

    dyrektor

    KATARZYNA MAŁYSZEK 

    zastępca dyrektora

    nauczyciel języka polskiego i angielskiego

     
    Bartnik Adam nauczyciel wychowania fizycznego
    Bednarz Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
    Bojda Joanna nauczyciel języka niemieckiego
    Chmiel Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
    Czochra-Welsyng Małgorzata nauczyciel plastyki i techniki
    Czochra Jakub nauczyciel wychowania fizycznego
    Czochra Milena nauczyciel wychowania fizycznego
    Czochra Katarzyna nauczyciel  biologii
    Duda Elżbieta nauczyciel religii
    Dziwota Mirosław nauczyciel matematyki
    Galarda Sławomir nauczyciel języka angielskiego, chemii
    Gałecka Iwona nauczyciel historii, WOS
    Gałka Dorota nauczyciel wychowania fizycznego
    Gęborys Elżbieta nauczyciel wspomagający
    Godzisz Renata pedagog szkolny
    Gil Jolanta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Grabowska Elżbieta nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych
    Greszta Anna nauczyciel języka angielskiego
    Grodowicz Dorota nauczyciel fizyki i chemii
    Grudewicz Ewa nauczyciel historii i języka polskiego
    ks. Garczyński Bartłomiej nauczyciel religii
    Hasiec Wanda nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej
    Jasina Mariola nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej
    Juszczak Roman nauczyciel języka niemieckiego
    Korkosz Małgorzata wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Korniluk Anna

    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    kierownik i choreograf

    ZTL „Zwierzyniacy”

    Kot Edyta nauczyciel wychowania fizycznego
    Kowalczuk Krystyna nauczyciel wychowania fizycznego
    Kozioł Iwona nauczyciel  języka polskiego
    Kryszczuk Magdalena nauczyciel matematyki
    Lachowicz Edyta nauczyciel religii
    Liszewski Dariusz nauczyciel języka angielskiego i geografii
    Łosiewicz Piotr nauczyciel matematyki
    Małek Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Marcola Małgorzata bibliotekarka
    Oleszkiewicz Aleksandra nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe
    ks. Portka Sławomir nauczyciel religii
    Padyasek Grażyna wychowawca świetlicy
    Pić Maria nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Piwowar Katarzyna nauczyciel  języka angielskiego
    Prus Beata nauczyciel języka polskiego i etyki
    Rodzik Katarzyna

    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce

    Ruda Joanna nauczyciel biologii
    Rugała Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Sankowska-Janeczek Małgorzata nauczyciel  informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
    Siegieda Sabina psycholog
    Sirko Marcin nauczyciel wychowania fizycznego
    Słomiany Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Stankiewicz Marzena nauczyciel języka polskiego i etyki
    Stańczyk Małgorzata nauczyciel wspomagający
    Staroń Irena logopeda, nauczyciel historii, WOS
    Zacharczuk Iwona nauczyciel języka polskiego i etyki
    Hoduń Marian

    kierownik muzyczny

    ZTL „Zwierzyniacy”

     

    PRACOWNICY ADMINISTRACJI

     

    Bołociuch Anna referent ds. uczniowskich
    Chwiejczak Elżbieta sektetarz