• Sztandar szkoły

    •  

     Sztandar to znak i reprezentant szkoły. Uczestniczy w życiu naszej społeczności, towarzysząc nam w chwilach radosnych, a podczas uroczystości patriotycznych, „pochyla się” nad grobami tych, którzy tworzyli historię.

     Symbolika sztandaru

     Kolorystyka sztandaru jest ściśle związana z barwami narodowymi. Prawy płat jest  w kolorze czerwonym, widnieje na nim orzeł – godło naszej Ojczyzny. Lewy płat jest w kolorze białym. Znajdujące się na nim symbole są ponadczasowe i reprezentują środowisko szkolne.

     W centrum – otwarta książka – symbol całości Wszechświata, dociekania prawdy, wiedzy, nauk i nauczyciela. Kaganek ze światłem nad księgą oznacza rozum, mądrość, a jednocześnie pamięć o naszym Patronie, pamięć o tragicznych losach Dzieci Zamojszczyzny. Trzy promienie światła (słońca) z prawej strony to znak emanującej wiedzy, dobrego słowa, uczynku.

     Gałązka wawrzynu, znajdująca się po lewej stronie, symbolizuje sławę i zwycięstwo, wiarę we własne możliwości i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego.

     Mimo iż sztandar jest nowy, symbole pozostały niezmienione.

     Na sztandarze widnieją dwie daty:

     1974 – oddanie do użytku budynku szkoły,

     2004 – przekazanie nowego sztandaru.

     Imię szkoły i sztandar zobowiązują, dlatego staramy się kształtować serca i charaktery naszych uczniów tak, aby wiedzieli „skąd przychodzą i dokąd powinni podążać”