• Nasi uczniowie odwiedzili kolegów z Ukrainy (Lwów) i Litwy (Jurbakas).

     Gościliśmy młodzież z Litwy,  Macedonii i Hiszpanii.

     • 1997 r.
      • NIEMCY

       NIEMCY

       Systematyczna, coroczna wymiana

       uczniów odbywa się ze szkołą

       w Ilschofen (Niemcy) od 1997 roku.

     • 1997 r.
      • ANGLIA

       ANGLIA

       Systematyczna wymiana uczniów

       odbywa się ze szkołą

       w Dulwerton (Anglia) od 1997 r.

     • 2000 r.
      • WĘGRY

       WĘGRY

       Szkoła utrzymuje kontakty

       ze szkolą na Węgrzech

       (Sopony’a) od roku 2000.

     • 2005 r.
      • BELGIA

       BELGIA

       We wrześniu 2005 roku wraz

       z Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

       nawiązaliśmy współpracę

       ze Szkołą Europejską – Bruksela I – Belgia