• - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu oferuje pomoc dzieciom i młodzieży na terenie powiatu zamojskiego (trzeba najpierw umówić termin ).

     Numer telefonu ( 084)639-59-96

     ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość

                 - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

      (nie trzeba umawiać terminu, można szybciej uzyskać pomoc,

     w godz. 08.00-19.00).

     Numer telefonu(084)687-29-58

     0-800-115-015 – bezpłatna infolinia

     ul. Ogrodowa 14, 22-460 Szczebrzeszyn

     Wsparcie:

     - w formie telefonicznej

     - na miejscu w siedzibie Ośrodka

     - interwencje w terenie.

                 Celem działalności jest świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej oraz interwencyjnej mieszkańcom powiatu zamojskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej wywołanej: 

     • Przemocą w rodzinie
     • Uzależnieniem (własnym lub członka rodziny)
     • Sytuacją kryzysową (kryzys emocjonalny, osobisty, utrata pracy, gwałt)
     • Kryzysem samobójczym
     • Depresją
     • Bezradnością wychowawczą
     • Kryzysem małżeńskim lub partnerskim
     • Utratą bliskiej osoby, przeżywaną żałobą
     • Zdarzeniami losowymi
     • Długotrwałą chorobą
     • Poronieniem
     • Innymi sytuacjami trudnymi.
   • DODATKOWE MATERIAŁY