• Zadania pedagoga:

     • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez młodzież,
     • roztoczenie opieki nad uczniami sprawiającymi trudności, niedostosowanymi, społecznie, zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska, mającymi problemy wychowawcze lub dydaktyczne,
     • podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu młodych ludzi,
     • systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,
     • współpraca z rodzicami, z organami szkoły, z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi z innych placówek oświatowych,
     • podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
     • współpraca z instytucjami wspomagającymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS, PCPR, GKRPA, Sądem dla Nieletnich, Policją.
    • Drogi uczniu, jeżeli

     • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
     • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
     • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
     • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
     • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
     • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
     • potrzebujesz rozmowy, wsparcia, kontaktu z drugim człowiekiem zapraszam do mojego gabinetu. Każdą wolną chwilę możesz spędzić w przyjaznej atmosferze. Czekam na Ciebie.

     Pedagog szkolny

     Renata Godzisz