• Zespół wielokrotnie wyjeżdżał za granicę prezentując polskie tańce, muzykę, stroje. Wyjazdy zagraniczne zespołu to dla dzieci i młodzieży okazja do poznawania świata, zawierania nowych znajomości i przyjaźni. To także nauka tolerancji i szacunku dla innych kultur oraz poczucia dumy z kultury własnego narodu. Na scenach zagranicznych zespół gościł w takich krajach jak: Niemcy Ukraina, Litwa, Anglia, Węgry, Belgia i Luksemburg

     * Węgry 2014

     *Niemcy 1997

     *Ukraina 1998

     *Węgry 2002

     *Anglia 2002

     *Litwa 2004

     *Niemcy 2004

     *Anglia 2005 

     *Belgia, Luksemburg 2006

     * Belgia 2010

     * Węgry 2012