• ​​​​​​​​​​​​​​Nasza szkoła stara się o uzyskanie certyfikatu  "Aktywni Błękitni  - Szkoła Przyjazna Wodzie"  w ramach projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski

      Aktywni Błękitni to ogólnopolski  projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany pod patronatem :

      • Ministerstwa Infrastruktury,
      • Ministerstwa Edukacji i Nauki,
      • Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

      Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.

      Naszym celem programu jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

   • CEL PROGRAMU: STWORZENIE SIECI SZKÓŁ PRZYJAZNYCH WODZIE – „AKTYWNI BŁĘKITNI”.

    W ramach program korzystaliśmy z materiałów edukacyjnych zapewnionych przez organizatorów.

    Podejeliśmy różne działania na rzecz edukacji związanej z wodą oraz wzieliśmy udział w pokazach z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad wodą.

    Podczas trwania programu uczniowie dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i dbać o jej jakość oraz  zapoznali się z jednymi z najdotkliwszych zjawisk naturalnych jakimi są susza i powódź.

   • Zakończenie działań związanych z programem "Aktywni Błekitni" miało miejsce w dniu 20 czerwca nad Zalewem Rudka. W tym dniu uczestnicy projektu, a także inni uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w pokazach i pogadance dotyczących bezpieczeństwa nad wodą przeprowadzonych przez ratownika. O bezpieczeństwie nad wodą oraz o bezpiecznych wakacjach mówili również obecni Pani i Pan Policjant. W drodze powrotnej pozbieraliśmy jeszcze śmieci nad naszym Zalewem oraz popatrzyliśmy i posłuchali jak działa mała elektrownia wodna na Zalewie Rudka.

   •  

    DZIAŁANIA

   • Uczniowie różnych klas, zarówno młodszych jak  i starszych,  mieli okazję bliżej zapoznać się  ze zjawiskiem suszy i powodzi. Na lekcjach przyrody i  biologii  rozmawialiśmy o tym czym jest susza, jak jej zapobiegać, co to jest powódź, zastanawialiśmy się nad codziennym zużyciu wody i sposobach jej oszczędzania.

     


   • Dzień Wody

    22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Dzień ten został ustanowiony w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. O tym jak ważna jest woda, przypomnieli sobie wszyscy uczniowie naszej szkoły poprzez udział w konkursach, quizach i zadaniach umieszczonych w całej szkole. Powstały gazetki i plakaty dotyczące najcenniejszej substancji na Ziemi.

    Uczniowie młodszych klas przyozdobili sale w wodne ozdoby, obejrzeli filmy edukacyjne , wykonali plakaty o oszczędzaniu wody, wzięli udział w konkursie - Jakie są sposoby oszczędzania wody? Po co oszczędzać wodę? Prace dzieci podsumowaliśmy na apelu, gdzie klasy otrzymały dyplomy „Przyjaciela wody”.

    Uczniowie z Samorządu uczniowskiego przeprowadzili zajęcia dotyczące wody,  jej właściwości zasobów i sposobów oszczędzania w klasach młodszych.

   • Na zajęciach świetlicowych kontynuowane były zagadnienia związane z  tematyką programu  Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Uczniowie zastanawiali się jak można oszczędzać wodę a z powstałych prac udało się zrobić małą wystawę.

    Prace można podziwiać w świetlicy szkolnej w SP w Zwierzyńcu.

   • Nasi uczniowie zapobiegają suszy  tworząc „Kwietne Łąk”  - zimą w formie plakatów, a wiosnę na terenie szkoły wysiano  prawdziwą łakę.

   • Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs ogłoszony przez organizatorów  “Woda źródłem życia” . W związku z ograniczoną liczbą prac, które mogliśmy wysłać konieczne był wyłonienie najlepszychj prac na poziomie szkolnym.

    Cieszymy się bardzo z zaangażowania naszych uczniów.!!!

   • O jakości wody w naszym mieście uczniowie mieli okazję porozmawiać podczas pieszych wycieczek do ujęć wody na Rudce i do Ujęcia Wody Browaru Zwierzyniec.

   • Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano spływ kajakowy po rzece Wieprz. Była to świetna okazja do porozmawiania o walorach turystycznych i rekreacyjnych naszej okolicy oraz o konieczności dbania o czystość wody. Przy okazji pozbieraliśmy jeszcze śmieci pływające w rzece.