• ProLog” to nowy, pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Udział w nim umożliwi pedagogom pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI.

     Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje m.in. opracowanie scenariuszy zajęć wykorzystujących naukę programowania i robotykę, warsztaty dla nauczycieliwyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online.

     Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiany jest program grywalizacji. Co miesiąc ogłaszane jest zadanie konkursowe, a szkoła która zdobywa najwyższą liczbę punktów w całym programie, otrzymuje nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

     1. edycja programu realizowana była w roku szkolnym 2021/2022 i wzięło w niej udział 7 szkół z terenów wiejskich województwa łódzkiego.

     W 2. edycji, odbywającej się w okresie październik 2022-czerwiec 2023, bierze udział 9 szkół z terenów wiejskich z województwa lubelskiego.

     W projekt zaangażowali się nauczyciele: informatyki - Pani Małgorzata Sankowska-Janeczek, matematyki - Pan Mirosław Dziwota oraz Przyrody - Pani Joanna Rudy. 

     Projekt jest realizowany w klasie 4b.

      

     film1.mp4

      

     W środę 4 stycznia odbyły się kolejne zajęcia  z robotyki w ramach projektu „ProLog” . Uczniowie wykorzystując klocki Lego SPIKE budowali  modele tancerza, a następnie go zaprogramowali.