• CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

     Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są:

     • dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
     • rodzice i opiekunowie dzieci.

     Cele główne programu:

     • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
     • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

     Cele szczegółowe:

     • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
     • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
     • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
     • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
     • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

     .

     Udział w tym projekcie pozwoli na:

     • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
     • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
     • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
     • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
   • Nasz oddział przedszkolny w roku szkolnym 2023/2024 przystąpił do realizacji programu - Czyste powietrze wokół nas organizowanym przez Państwową Stację Epidemilogiczno - Sanitarną w Zamościu. Głównym celem było zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach. Program był realizowany w formie pięciu zajęć warsztatowych, został również poszerzony o dodatkowe zadania.

   • 1. Wycieczka po najbliższej okolicy, dzieci obserwowały źródła dymów.

   • 2. Co i dlaczego dymi? Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat pochodzenia dymów. Dzieci wykonały rysunki że źródłami dymów.

   • 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów.

   • 4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? Dzieci nauczyły się piosenki o Dinku. Poznały historię Dinusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Dzieci miały okazję wypowiadać się, jakie odczucia towarzyszyły smokowi w czasie pobytu w zadymionym pociągu.

   • 5. Jak uniknąć dymu papierosowego ? Dzieci wykonały tabliczki z zakazem palenia, które zabrały do swoich domów.

   • 6. Działania dodatkowe. Dzieci siały i hodowały kwietną łąkę. Malowały Kwietną łąk

   • Odbyło się spotkanie z panem strażakiem Łukaszem Kostrubcem. Dzieci dowiedziały się o negatywnych skutkach wypalania traw oraz szkodliwego wpływu pożarów na czystość powietrza. 

   • Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów oraz negatywnego wpływu dymów na środowisko. Prace dzieci zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej oraz w salach. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.

    Koordynatorem programu była wychowawczyni grypy 0 a Jolanta Gil

   • W drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023 dzieci w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu z grupy 0a i 0b brały udział w programie - Czyste powietrze wokół nas. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomości szkodliwości dymu oraz sposobów unikania zadymionych miejsc.

    Program został zrealizowany w trakcie 5 zajęć warsztatowych

   • 1. Wycieczka ulicami Zwierzyńca, obserwowanie dymów.

   • 2. Co i dlaczego dymi? - dalsze wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się , zajęcia z panią pielęgniarką.

   • 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Kolorowanie obrazków, zabawa w kwiatki. Nauka piosenki - Ten zielony Dinek.

   • 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? Dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróży pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie, gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących.

   • 5. Jak unikać dymu papierosowego? Dzieci poznały znak - Zakaz palenia . Wykonywały samodzielnie i umieszczały na gazetce. Pokazywały miejsca, gdzie można oddychać świeżym powietrzem - dom, park, las, łąka. Malowaly łąkę oraz zasiały łąkę kwietną.