• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
    • Albert Einstein
    • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
    • William Shakespear
    • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
    • Carl Rogers
   • W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu  LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI. Organ prowadzący szkołę otrzymał od państwa wsparcie finansowe w całości z góry, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

    Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Program jest realizowany we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

    Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

    Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

    Zakup nowoczesnego sprzętu na pewno uatrakcyjni zajęcia szkolne, jak również pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

    Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

    • {#1508} 2
    • {#1508} 1