• Pola Nadziei

    10 października 2023 r. delegacja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej wzięła udział w inauguracji kampanii „Pola Nadziei”, która odbyła się na placu Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

    Akcja ma na celu propagowanie bezinteresownej pomocy - wolontariatu, a kwitnące wiosną żonkile uzewnętrzniają nadzieję i solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami.

    Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej akcji niesienia pomocy. Szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Pieczykolan 7b, Weronika Jaworska 8a, Weronika Łosiewicz 7a, Katarzyna Maciejewska 7a, Emilia Ruszczycka 8a, Cezary Dębski 8a, Adam Minkiewicz 8a oraz opiekunowie: pani Aleksandra Oleszkiewicz i pani Grażyna Padyasek.

    Po części oficjalnej na terenie parku, zorganizowano poczęstunek dla uczestników. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania minii ZOO.

   • Nagroda dla Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz stypendia dla uczniów

    W poniedziałek 23.10.23r. w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs "Ziarna Wolontariatu” oraz wręczenie stypendiów. Szkolny Klub Wolontariatu działający przy naszej szkole za działania wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej w roku 2023 w konkursie "Ziarna wolontariatu" otrzymał wyróżnienie i nagrodę w kwocie 500 zł. Oprócz nagrody grupowej troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia ufundowane ze zbiórki „Mikołajkowej na stypendia”. Są to: Maja Pijanowska z kl. 7b, Maciej Dziadosz z kl. 7a oraz Adam Minkiewicz z kl. 8a

    Wręczenie nagród poprzedziła  debata pod hasłem "Wolontariat nie ma przyszłości", która potwierdziła, że wolontariusze są gotowi do pracy na rzecz osób potrzebujących i robią to bezinteresownie. Pomaganie jednym pomaga godniej żyć a drugich uszlachetnia. Cieszymy się, że nasza działalność została dostrzeżona i daje to nam motywację do dalszej pracy.

   • "KROKUSOWY ZAKATEK" – MINI GRANT SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

    We wtorek 21 listopada 2023r na pierwszej godzinie lekcyjnej grupa uczniów z klasy 7a należących do Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunem przystąpiła do posadzenia cebulek krokusów na terenie wokół naszej szkoły.Na przeprowadzenie działania SKW pozyskał mini grant w konkursie na inicjatywę wolontariacką pn. ,, Zbierz ekipę i zadziałaj” organizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

    Dofinansowanie mini grantu wyniosło 1000 złotych.  Dzięki wsparciu finansowemu zakupione zostały cebulki krokusów oraz ławeczki. Krokusowy zakątek  stanie się miejscem spotkań, wypoczynku oraz relaksu dla społeczności naszej szkoły.

    G. Padyasek

   • Zimowo – świąteczna ścianka do zdjęć

    Wolontariusze / uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w świetlicy przygotowali świąteczną ściankę do wspólnych, towarzyskich zdjęć.

    Zdjęcia ścianki wykonane zostały aparatem zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

    Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły do zrobienia zdjęć.

    Opiekun SKW

    Grażyna Padyasek

   • W dniu 6-7 grudnia 2023r. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Kiermasz Ciast – charytatywna impreza, której celem jest zebranie funduszy na stypendia dla uczniów z naszej szkoły, we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemii Biłgorajskiej.

    Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu od samego rana przygotowywali stoły, obrusy, talerzyki. Wszystkie słodkie wypieki zostały poporcjowane oraz ustawione w holu szkoły oraz w świetlicy. Od godz. 9.30  do gogz. 14.00  odbywała się sprzedaż. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły chętnie odwiedzali słodkie stoiska.

    W pierwszym dniu kiermaszu  słodkimi wypiekami odwiedzeni zostali pracownicy Urzedu Miejskiego w Zwierzyńcu, gdzie sprzedaż cieszyła się dużym zainteresowaniem.

    Podczas dwóch dni sprzedaży udało się uzbierać kwotę 1760,00 zł., która zostanie przekazana na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.

    Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować kiermasz oraz tym, którzy zakupili słodkosci dostarczone przez Cukiernię Marcyś.

    Opiekun SKW

    Grażyna Padyasek

   • Zbiórka karmy dla zwierząt - podsumowanie

    W miesiącach XI – XII 2023r została zorganizowana zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt na rzecz schroniska w Zamościu. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Poniżej znajduje się protokół przekazania zebranej karmy.

    Wszystkim darczyńcom bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

    Opiekunowie SKW i SU.

   • W lutym Szkolny Klub Wolontariatu włączył się w XXIV edycję ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci i ich rodzin. Każda klasa zbierała monety do specjalnie przygotowanych skarbonek. Pod koniec marca zebrane pieniądze zostały posegregowane, policzone i zważone oraz zapakowane do pudelek. Uszykowano 15 pudełek, które pojedynczo nie mogły ważyć więcej niż 10 kg. Zebrane środki za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały przesłane na adres fundacji.

    Góra Grosza w naszej szkole miała formę rywalizacji pomiędzy klasami. W ramach akcji przeprowadzony został konkurs na Największą Liczbę zebranych monet.

    Najlepszy wynik zbiórki osiągnęła klasa 2A, która zdobyła w nagrodę w postaci klasowego wyjścia na pizzę.

    W ramach przeprowadzonej akcji zebraliśmy 65 590 sztuk monet co daje kwotę 1890,19 zł. Szkolny Klub Wolontariatu dziękuje uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za włączenie się do akcji.

    Wyniki zbiórki na Największą Liczbę zebranych monet przedstawia załączona tabela.

   • Niedzielna kwesta na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych POLA NADZIEI

    ,,Pola Nadziei” to żonkilowa akcja, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych oraz pozyskanie funduszy na działalność Hospicjum.

    Dnia 5 maja 2024r wolontariusze/uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu pod opieką Pań: Anny Bołociuch, Aleksandry Oleszkiewicz, Małgorzaty Czochra-Welsyng i Grażyny Padyasek wzięli udział w kweście na rzecz Hospicjum Santa Galla.

    Kwesty odbyły się przed i po niedzielnych Mszach Świętych przy Kościołach w Zwierzyńcu oraz Kaplicy w Obroczy i w Sochach.

    Każdy mógł wrzucić do puszki dowolny datek, a w zamian otrzymał wykonany przez wolontariuszy żonkil, który jest symbolem ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei.

    Chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli oraz księżom z naszej parafii za pomoc w przeprowadzeniu kwesty oraz datki złożone na ten szczytny cel.

    Z roku na rok coraz bardziej przekonujemy się, jak ważna jest pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym. Jest nam bardzo miło, że tak wielu uczniów naszej szkoły jest otwartych na pomoc potrzebującym.

    Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

    Grażyna Padyasek, Aleksandra Oleszkiewicz

   • Radość z pomagania 2024

    28 maja 2024r 9-osobowa delegacja uczniów naszej szkoły zaangażowanych w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyła w imprezie plenerowej w Łabuńkach Pierwszych Radość z pomagania 2024 ‒ uroczyste podsumowanie kampanii Hospicjum Santa Galla ,,Pola Nadziei.

    W programie znalazły się wspólne gry i zabawy, wesołe miasteczko oraz poczęstunek. W ten sposób Dyrektor Hospicjum podziękował przedstawicielom szkół i przedszkoli prężnie działającym zarówno w formie materialnej jak i edukacyjnej dotyczącej potrzeb ludzi przewlekle chorych na rzecz pacjentów Hospicjum. Do Zwierzyńca wróciliśmy pełni zapału i pomysłów na kolejny rok owocnej współpracy.

    Opiekun SKW

    Aleksandra Oleszkiewicz

   • Loteria fantowa

    5 i 6 czerwca 2024r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował w naszej szkole loterię fantową na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

    Na rzecz loterii zgromadzono 190 fantów. To wynik zaangażowania się całej szkolnej społeczności: dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców.

    Tradycyjnie „ każdy los wygrywał”. Można było wylosować: słowniki, książki, gry planszowe, ramki na zdjęcia, zegary, kalendarze. Były także: puzzle, zabawki, biżuteria, a nawet globus. Najwięcej było pluszaków. To one kusiły najbardziej swym wyglądem. Były powodem westchnień nie tylko przedszkolaków.

    Miło nam poinformować, że uczestnicząc w tym wydarzeniu, wzbogaciliśmy konto fundacji o 1986,98 zł.

    Szczególne podziękowania składamy osobom, które wsparły naszą akcję fantami - bez Was ta akcja byłaby niemożliwa!

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w powodzenie loterii, która była dowodem naszej wrażliwości społecznej. Dziękujemy!

    Opiekun SKW Grażyna Padyasek[nomore]