• Historia sportu szkolnego w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu

    - UKS Jutrzenka

   • Rozwój sportu szkolnego związany jest z rokiem 1953. W tym czasie w szkołach szybko rozwija się sieć szkolnych kół sportowych.

    27 października 1957 r. powstaje Szkolny Związek Sportowy. W szkołach powstają Szkolne Koła Sportowe oraz MKS –y

    Na terenie Zwierzyńca, na bazie Technikum Leśnego w 1962 r. powstaje Międzyszkolny Klub Sportowy „Leśnik”. Założycielami Klubu byli dyrektor szkoły Jan Derlatko oraz nauczyciel wychowania fizycznego mgr Stanisław Walewander.

    MKS „Leśnik” obejmuje działalnością młodzież technikum jak i szkoły podstawowej w Zwierzyńcu.

    Największą działalność przejawiają sekcje piłki ręcznej i sportów zimowych.

               Brak odpowiedniej kadry wychowania fizycznego oraz skromna baza sportowa szkoły w okresie powojennym spowodowała, że sport w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu zaczął rozwijać się dość późno.

              Pierwsze wzmianki o sporcie szkolnym Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu zostały zapisane w 1956/66 roku.

    Działała wówczas sekcja narciarska młodziczek i młodzików pod patronatem

    MKS „Leśnik” prowadzona przez p. Leopolda Matysko. Młodzież po raz pierwszy wtedy wystartowała w zawodach narciarskich na szczeblu gminy i powiatu.

              Znaczny rozwój sportu szkolnego nastąpił w roku 1969/70. Rozpoczęły się pierwsze sukcesy sportowe szkoły. Młodzież prowadzona przez mgr Marię Gołębiowską oraz instruktorów  z MKS „Leśnik”  startowała w Igrzyskach Zimowych w konkurencjach narciarskich i zdobyła 3 złote medale w kategorii chłopców i 3 srebrne w kategorii dziewcząt.

    Drużyna chłopców reprezentowała województwo lubelskie na Centralnych Igrzyskach Młodzieży w Szklarskiej Porębie.

    Również w tym roku dały znać o sobie inne dyscypliny sportowe.

    W Mistrzostwach Powiatu wystartowali piłkarze  ręczni, którzy zajęli I miejsce.

    W roku szkolnym 1971/72 pojawiła się nowa dyscyplina sportowa w szkole.

    W miesiącu styczniu odbyły się Powiatowe Igrzyska w łyżwiarstwie.

               

   • Rok szkolny 1973/74 był rokiem przełomowym w sporcie Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.

    Do pracy jako nauczyciel wf przyszedł mgr Bolesław Kot17 listopada 1973 roku zakłada on Szkolny Klub Sportowy „Jutrzenka” (od 2005 roku Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka”).

    Pierwszym Przewodniczącym SKS Jutrzenka zostaje Ireneusz Zalewski.

    Klub rozwija działalność w trzech sekcjach: piłki ręcznej, lekkoatletyki i sportów zimowych.

    W tym samym roku powstaje sekcja piłki ręcznej dziewcząt prowadzona przez nauczyciela wf  Bolesława Kota.


   • W 1974/75 roku szkoła otrzymała nowy obiekt z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym. Działalność klubu została wzmocniona. Powiększyła się również liczba członków klubu oraz sekcji działających przy SKS Jutrzenka.

          Młodzież  szkolna pod kierunkiem nauczycieli  wf nieprzerwanie odnosi znaczące sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, a zwłaszcza w piłce ręcznej i lekkoatletyce.

         Od tego czasu dzieci i młodzież naszej szkoły zdobywają czołowe  miejsca na zawodach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i dawniej na zawodach na szczeblu makroregionu kielecko – lubelskiego.

      Chyba nikt z mieszkańców naszej miejscowości nie wyobraża sobie już szkoły bez piłki ręcznej, którą uprawiają kolejne pokolenia, w dalszym ciągu z dużymi sukcesami.

         W związku z dużym zainteresowaniem tą dyscypliną obecnie w szkole są prowadzone  klasy sportowe o profilu piłki ręcznej i piłki nożnej.

         Młodzież szkolona w tych klasach odnosi duże sukcesy na szczeblu powiatu, rejonu i województwa zarówno w dyscyplinach wiodących (piłka ręczna, piłka nożna),  jak również w lekkiej atletyce.

   • Baza sportowa szkoły

    Przy braku odpowiedniej bazy sportowej realizacja programu wf była fragmentaryczna.  Znaczny postęp w zakresie rozwoju bazy nastąpił w latach 1965-68.

    Inspektorat Oświaty i Wychowania w Zamościu organizuje konkursy pod hasłem „Boiska przy każdej szkole” oraz „Zielone sale gimnastyczne”. W tych konkursach bierze udział również nasza szkoła, która zajmuje jedno z czołowych miejsc. W ramach tych konkursów powstaje boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej oraz okrężna bieżnia o długości 200m.

    W latach 1974/75 do użytku (jak wspomniano wcześniej) zostaje oddana nowa szkoła z salą gimnastyczną (wymiary 33m x15 m) i zapleczem sportowym.

    W 1979 roku następuje asfaltowanie boisk do piłki ręcznej i siatkowej oraz poprawiona bieżnia i płyta boiska do piłki nożnej.

    W 2010 roku do użytku zostaje oddany ORLIK na którym znajdują się boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i piłki nożnej oraz kort do tenisa.

   • Kadra nauczycieli wychowania fizycznego

    Kadra nauczycieli  wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu na przestrzeni lat (w kolejności rozpoczęcia pracy):

    • Leopold Matysko(w latach 1965-67),
    • Henryk Łyp (w latach 1967-69),
    • mgr Maria Gołębiowska (w latach 1969- 2000),
    • mgr Bolesław Kot ( w latach 1973-1990),
    • mgr Mieczysław Zaręba(w latach 1977- 1979),
    • mgr Zbigniew Złomańczuk (w latach 1979-1980),
    • mgr Wiesław Mielnik(w latach1979-2001),
    • mgr Jan Andrzej Osmulski (w latach1986 - 2019),
    • Leszek Bucior (1988/89),
    • mgr Tadeusz Wdowiak (1989/90),
    • mgr  Edyta Kot (w latach 1990- 2000 i od 2011 do chwili obecnej),
    • mgr  Dariusz Nawój(w latach 1990 – 1997),
    •  mgr Adam Bartnik ( 1997 do chwili obecnej),
    • mgr Dorota Gałka (od 2011 do chwili obecnej),
    • mgr Krystyna Kowalczuk (od 2011 do chwili obecnej) ,
    • mgr Małgorzata Chmiel (od 2011 do chwili obecnej),
    • mgr Jakub Czochra (od 2011 do chwili obecnej),
    • mgr Marcin Sirko (od 2011 do chwili obecnej),
    • mgr Milena Czochra (od 2017 do chwili obecnej).