O szkole

 W skład Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu wchodzą:
Szkoła Filialna w Wywłoczce i Oddziały Gimnazjalne.

W szkole szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów, współpracujemy z rodzicami i wychowawcami (w obwodzie szkoły istnieją dwa domy dziecka). Wychowujemy uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, uczymy współdziałania, a nie rywalizacji. W naszych programach wiele miejsca zajmuje edukacja patriotyczna, ekologiczna, regionalna i kulturalna. Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych (m.in. poprzez wymianę międzynarodową).
Szkoła umożliwia integrację uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych.