WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ZOO-ARKA NOEGO XXI WIEKU”

Zapraszam całą społeczność  uczniowską Zespołu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,  do wzięcia udziału w  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Zoo – Arka Noego XXI wieku”.  Konkurs jest świetną okazją do pogłębienia swojej wiedzy biologicznej  na temat gatunków zagrożonych wyginięciem.

Co trzeba zrobić?

Należy w dowolnej technice wykonać pracę plastyczną przedstawiającą zwierzę, które jest zagrożone wyginięciem i jest hodowane w zamojskim zoo. Praca może być wykonana maksymalnie na formacie A2.

Przykłady gatunków o wymienionych statusach zagrożenia hodowane w zamojskim zoo:

EW: oryks szablorogi

CR: osioł somalijski, tamaryna białoczuba, wari czarnobiały, traszka cesarska, kapucynka czarnobiała, tilapia otjikoto, gazela mhor, ibis grzywiasty, legwan wyspowy, krzyżówka białooka, sika wietnamski, wielbłąd dwugarbny

EN: koronnik szary, hipopotam karłowaty, pantera cejlońska, gibbon białoręki, lemur katta, makak wanderu, tygrys amurski, żółw kolczysty, drzewołaz skoczny, drzewołaz żółty

Pracę wraz z podpisaną zgodą RODO (warunek konieczny do uczestnictwa w konkursie) należy przynieść do szkoły do dnia 1 marca 2021 r. do Pani Marii Pić. Pracę należy z tyłu podpisać drukowanymi literami według wzoru:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, WIEK (KLASA), DOKŁADNY ADRES SZKOŁY LUB PLACÓWKI, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO (nauczycielem prowadzącym konkurs jest p. Maria Pić).

Uczestnik ma szansę na zdobycie nagrody rzeczowej ufundowanej przez Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 11 marca 2021 r. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na facebook’u Ogrodu Zoologicznego  oraz powieszone w korytarzu budynku dydaktycznego zoo.

Zgodę RODO na udział w konkursie, regulamin oraz obowiązek informacyjny zamieszczam poniżej jako załączniki.

Zachęcam do udziału.

Maria Pić

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek_informacyjny

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ZOO-ARKA NOEGO XXI WIEKU” została wyłączona

InstaLing

 

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w Programie  InstaLing, który jest aplikacją umożliwiającą uczniom szybką naukę słówek z języka angielskiego i niemieckiego, a nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz dostęp do narzędzi do oceny wyników.

Poniżej podajemy link do Programu:

https://instaling.pl/

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania InstaLing została wyłączona

Lekcja wychowania fizycznego

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Lekcja wychowania fizycznego została wyłączona

Dożywianie

Rodzice dzieci korzystających z wyżywienia proszeni są o uregulowanie płatności za styczeń.

Odpłatność za obiady za miesiąc STYCZEŃ

(18.01-30.01.2021r.) wynosi 35,00zł.

Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły

(pokój nr 14 a – intendent nr tel. 84 687 31 34)

lub na  konto Szkoły  Podstawowej w  Zwierzyńcu

nr 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003.

Odpłatność za obiady za miesiąc LUTY

(01.02-26.02.2021r.) wynosi  70,00zł.

W związku z brakiem i nieterminowością płatności informujemy iż:

  • Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną z góry za dany miesiąc.
  • Opłaty prosimy dokonać do 1-go dnia każdego miesiąca.
  • Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe szkoły:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

nr konta bankowego: 43 9644 1062  2005 6201 4391 0003

tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)

  • W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy zawiadomić intendenta

lub sekretariat najpóźniej do godz. 08:00 danego dnia.

nr tel. intendent: 84 687 31 34

nr tel. sekretariat: 84 687 21 42

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dożywianie została wyłączona

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej”

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej”

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej” została wyłączona