Stomatologiczny

lek. stom. Jerzy Smoleń

Przyjmuje:

wtorek – 9.00-14.00

czwartek – 9.00-14.00

piątek – 9.00-14.00