„Jak się uczyć i odrabiać prace domowe?”

Projekt jest poświęcony wszelkiego rodzaju sposobom odrabiania prac domowych i uczenia się, a także pomocy młodszym kolegom w pokonywaniu tych zadań. Wykonywanie prac domowych wymaga od uczniów samodzielności. Doświadczony nauczyciel bez większego trudu rozpozna prace niesamodzielne. Prace domowe odrabiane przez rodziców lub rodzeństwo, łatwo zidentyfikować po stylu, doborze wyrazów, układzie treści, metodzie rozwiązania, itp. Wyręczanie dzieci podczas odrabiania prac domowych przynosi zgubne skutki, bowiem dziecko uczy się nieuczciwości, często domagając się od nauczyciela nagrody w postaci wysokiej oceny za pracę wykonaną przez innych. Zdecydowana większość uczniów wie, że prace należy wykonywać samodzielnie i konsekwentnie stosuje tę zasadę w praktyce. Tylko bowiem własny wysiłek intelektualny dziecka w procesie kształcenia może owocować trwałością wiedzy, jej operatywnością, umiejętnością rozwiązywania problemów oraz pokonywania trudności w różnych sytuacjach życiowych. Rodzice ale także i świetlica mając na uwadze dobro swojego wychowanka powinni więc stworzyć w domu i świetlicy atmosferę życzliwości, zainteresowania pracą dziecka i szacunku dla jego wysiłku. Docenienie jego trudu to najlepsza droga do nauki, wytrwałości i pilności. Odrabianie pracy domowej nie będzie dla dziecka codzienną udręką, jeśli będzie miało odpowiednie warunki do pracy. Badania wykazują, że uczniowie, którzy wykonują więcej prac domowych osiągają lepsze wyniki w standaryzowanych testach i otrzymują lepsze oceny.Praca domowa stwarza rodzicom ale także innym osobom np.wychowawcom i wychowankom świetlicy możliwość zaangażowania się w proces kształcenia oraz wychowania dzieci. Zainteresowanie wszystkich może wywołać u dzieci iskrę entuzjazmu a tym samym pomóc im w nauce najważniejszej ze wszystkich lekcji – uczenie może być zabawne a także warte wysiłku. Uczestnikami projektu są uczniowie uczęszczający do świetlicy. Czas trwania projektu styczeń – maj 2016 r.

Nauczyciele realizujący projekt: Elżbieta Gęborys, Małgorzata Korkosz, Jolanta Gil.
Cele ogólne:

 • Uczeń odrabia w świetlicy szkolnej prace domowe.
 • Zintegrowanie społeczności świetlicowej do realizacji zadań.
 • Praca domowa także rozwija w dziecku dobre zwyczaje i nawyki, np.:

-Uczy dziecko pracować w niezależny sposób.

-Uczy samodyscypliny i odpowiedzialności.

-Rozwija w dziecku pozytywny stosunek do nauki.
Cele operacyjne

Uczeń:

 • Powtarza i utrwala wiedzę zdobytą w czasie zajęć lekcyjnych.
 • Sprawdza posiadane wiadomości.
 • Pogłębia wiedzę na dany temat.
 • Uczy się korzystania z różnych źródeł, np.: biblioteka, Internet, słowniki, encyklopedie, itp.
 • Chetnie korzysta z pomocy koleżeńskiej, która wpływa na pogłębienie wiedzy ucznia. Uczy się współpracy.
 • Przygotowuje się do następnych lekcji.

ZADANIA
1.Robimy plakat informujący w jakich godzinach w świetlicy szkolnej odrabiamy lekcje.
– wspólne redagowanie treści ogłoszenia,
– powieszanie plakatu i zapoznanie młodszych dzieci z treścią plakatu,
2.Przygotowujemy gazetki tematyczne na korytarzu i w świetlicy szkolnej.
3.Wspólnie odrabiamy prace domowe – pomoc starszych uczniów kolegom z klas młodszych. 4.Przygotowujemy szkolny konkurs ,, W jaki sposób pomagamy młodszym kolegom w odrabianiu prac domowych?” – konkurs wiedzy kl.IV – VI, konkurs plastyczny kl. I – III.
Podsumowanie projektu

– udział w konkursach.
DOKUMENTACJA

1.Sporządzenie raportu z realizacji projektu.
2.Album z fotografiami kolejnych etapów realizacji projektu.
3.Artykuł na stronie internetowej szkoły.

EWALUACJA
Opinia dyrekcji oraz nauczycieli obecnych podczas prezentacji zadań. Samoocena działań uczniów i nauczycieli.
Narzędziami do zebrania opinii będą rozmowy oraz ankieta.
Efekty podjętych działań

REALIZACJA PROJEKTU

W ramach projektu „Jak się uczyć i odrabiać prace domowe” w świetlicy szkolnej zostały zorganizowane i przeprowadzone konkursy.

 • Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 0-III
 • Szkolny Konkurs Wiedzy dla klas IV-VI

 

Wyniki Konkursu Plastycznego

klasa 0

I miejsce – Czeryna Lena

II miejsce – Ruszczycka Emily

III miejsce – Belina Michał

klasa I

I miejsce – Torbiak Martyna kl. I a

II miejsce – Bekier Gabriel kl. I b

III miejsce – Linda Adrian kl. I SF w Wywłoczce

wyróżnienie – Dudzińska Maja kl. I SF w Obroczy

klasa II

I miejsce – Rokosz Patrycja kl. II b

II miejsce – Szawara Patryk kl. II b

III miejsce – Budzyński Karol kl. II SF w Wywłoczce

wyróżnienie – Welsyng Maria kl. II c

wyróżnienie – Grzyb Gabriela kl. II a

klasa III

I miejsce – Lipiec Dobrawa kl. III b

II miejsce – Świrgoń Kamila kl. III b

III miejsce – Mokrosz Hanna kl. III a

wyróżnienie – Szpuga Martyna kl. III a

Wyniki Konkursu Wiedzy

klasa IV

I miejsce – Ukalski Jakub kl. IVa

II miejsce – Bartnik Julia kl. IVa

III miejsce – Panuciak Kinga kl. IV SF w Wywłoczce

klasa V

I miejsce – Pęk Paulina kl. Va, Łączkowska Zofia kl. Va

II miejsce – Stankiewicz Alicja kl. Va

III miejsce – Kapuśniak Zuzanna kl. V SF w Wywłoczce

klasa VI

I miejsce – Kuczmowska Emilia kl. VIb

II miejsce – Maciocha Agnieszka kl. VI SF w Wywłoczce

III miejsce – Młynarczuk Jagoda kl. VIb, Kot Wiktoria kl. VIb

Kategoria klas

I miejsce – kl. IVa

II miejsce – kl. Va

III miejsce – kl. VIb

Podczas realizacji projektu, priorytetem było odrabianie prac domowych. Uczniowie chętnie pomagali sobie nawzajem, rozwiązywali też krzyżówki, zagadki, labirynty i rebusy. Mistrzem rozwiązywania krzyżówek został Jakub Kowalczyk z kl. III a