Kadra

JAN CZOCHRA dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu

GRAŻYNA KAWKA zastępca dyrektora nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

JOANNA RUDA zastępca dyrektora, nauczyciel biologii

KATARZYNA RODZIK kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BEDNARZ EWA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

BOJDA JOANNA nauczyciel języka niemieckiego

DZIWOTA MIROSŁAW – nauczyciel matematyki

GAŁKA DOROTA nauczyciel wychowania fizycznego

GRABOWSKA ELŻBIETA nauczyciel plastyki, techniki i muzyk, bibliotekarz

GRUDEWICZ EWA nauczyciel historii

MAŁYSZEK KATARZYNA nauczyciel języka angielskiego

  ks. NOGAS PIOTR nauczyciel religii

KRYSZCZUK MAGDALENA nauczyciel matematyki

KURYS MARTA nauczyciel przygotowania przedszkolnego

PACYK BARBARA – nauczyciel przyrody

PRUS BEATA nauczyciel języka polskiego

SANKOWSKA MAŁGORZATA nauczyciel zajęć komputerowych