Dożywianie

JADŁOSPIS 

PŁATNOŚCI

Odpłatność za wyżywienie dziecka jest opłatą pobieraną
z góry za dany miesiąc.
 Opłaty należy dokonać do 15-stego dnia każdego miesiąca.
 Pieniądze wpłacamy u intendenta bądź na konto bankowe
szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
nr konta bankowego: 43 9644 1062 2005 6201 4391 0003
tytuł przelewu: imię, nazwisko i klasa (dziecka)
 W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne w szkole należy
zawiadomić intendenta lub sekretariat najpóźniej
do godz. 08:00 danego dnia.
nr tel. intendent: 84 687 31 34
nr tel. sekretariat: 84 687 21 42

INFORMACJA
Odpłatność za obiady za miesiąc MAJ
(01.03-31.03.2021r.) wynosi 59,50 zł.
Wymienioną sumę należy wpłacić do kasy szkoły
(pokój nr 14 a – intendent nr tel. 84 687 31 34)
lub na konto Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu
nr 43 9644 1062 2005 6201 4391 0003

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej”

PRZETARG

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularze cenowe 

Załącznik-Nr-1

Załącznik-Nr-2

Załącznik-Nr-3

Załącznik-nr-4

Załącznik-Nr-5

Załącznik-nr-6

Załącznik-nr-7

Załącznik-nr-8

Załącznik-nr-9