Nie pal przy mnie, proszę

Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu profilaktycznego

„Nie pal przy mnie proszę”

Nasza szkoła   w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła   do realizacji V edycji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III „Nie pal przy mnie, proszę”.   Program ma charakter profilaktyczny,   jest realizowany pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu w szerokim partnerstwie lokalnym.

Cele szczegółowe programu:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadamianie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą papierosy.

W ramach realizacji programu w każdej klasie zostanie przeprowadzonych pięć podstawowych zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

– Zajęcia 1. Co to jest zdrowie ?

-Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?

– Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ?

– Zajęcia 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

– Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę .

Ponadto jako wzmocnienie odbędą się pogadanki, rozmowy, konkursy, zajęcia   sportowe według harmonogramu.

METODYKA DZIAŁAŃ – HARMONOGRAM PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ