Dokumentacja przedmiotowa

PZO z języka polskiego dla klas Va,VIb,VIIb

PZO z języka polskiego dla kl. VIIIa i VIIIb

 

PZO z języka polskiego dla kl._IVa, IVb, Vc

PZO_z informatyki oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny dla klas IV-VIII

Przedmiotowe Zasay Oceniania z  języka angielskiego kl. I – III

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego kl. IV-VIII

PZO oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii i przyrody

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

PZO z chemii oraz wymagania na poszczególne oceny szkolne

Przedmiotowe zasady oceniania Z FIZYKI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii  dla_klas IV-VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOS

Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcji religii

Przedmiotowe Zasady oceniania z historii i WOS

PZO_z wychowania fizycznego dla klas IV-VII

PZO z techniki

PZO z plastyki

PZO z języka niemieckiego dla: