Plan pracy

ROK SZKOLNY 2018/19

 WRZESIEŃ

Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej:

 • omówienie regulaminu świetlicy;
 • poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego na świetlicy szkolnej;
 • integracja zespołu świetlicowego i organizacja pracy;
 • zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica szkolna.

 Bezpieczeństwo na drogach i ulicach:

 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa;
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły;
 • wykonanie z tektury, plasteliny i patyczków znaków drogowych;
 • „Moja droga do szkoły” – rysunek kredkami;
 • pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, właściwego przechodzenia przez jezdnię.

   Wspomnienia z wakacji:

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat „Jak spędziłem wakacje?”;
 • malowanie kredkami, farbami scenki z minionego lata;
 • rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych (czarodziejski worek).

   Nadeszła jesień:

 • ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji;
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie;
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, sadzie, ogrodzie;
 • wyrabianie umiejętności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi;
 • jesienne bukiety – rysowanie, wyklejanie, wydzieranka;

słuchanie wierszy o jesieni;

PAŹDZIERNIK

Zwierzęta wokół nas:

 • wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach;
 • zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek, rebusów;
 • rozmowa na temat zwierząt domowych oraz sprawowania nad nimi opieki. Cechy dobrego opiekuna;
 • naśladowanie ruchów zwierząt – zabawa ruchowa.

Dzień Edukacji Narodowej:

 • „DEN – co to za święto?” – rozmowa z dziećmi,
 • wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli;

kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły 

 Agresji mówimy STOP. Sztuka rozwiązywania konfliktów:

 • rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
 • dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów;
 • uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje;
 • jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci;
 • przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach.

   Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu:

 • rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu;
 • kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście);
 • zagadki o tematyce jesiennej;
 • inscenizacja wiersza Jana Brzechwy – „Na straganie”;
 • wykonanie warzyw i owoców zgodnie z treścią wiersza.

LISTOPAD

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli – Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych:

 • wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych świąt;
 • pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania kwiatów;
 • zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie się na cmentarzu.

Narodowe Święto Niepodległości:

 • wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości;
 • poznanie i poszanowanie symboli narodowych;

kształcenie poczucia przynależności narodowej.

 • wykonanie kotylionów

Wyścig po szóstki. Wdrażanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych:

 • sprawdzanie zadań domowych;
 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
 • uświadomienie dzieciom roli ich własnej pracy w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce;
 • „Co poprawić w moim zeszycie?” – dyskusja, zwrócenie uwagi na estetykę prowadzenia zeszytów – „Mój zeszyt świadczy o mnie”.

 Święto Pluszowego Misia

 Jestem zdolny – moje mocne strony:

 • jakie mam uzdolnienia – odkrywanie swoich mocnych stron;
 • ćwiczenia w grupie rozwijające poczucie własnej wartości;
 • „Kim będę, gdy dorosnę?” – praca plastyczna.

   Andrzejkowe wróżby:

 • poznanie zwyczajów andrzejkowych; wdrażanie do wspólnej zabawy
 • wycinanie konturów czarnych kotów i kluczy;
 • przepowiadanie przyszłości, wróżby, lanie wosku, konkursy.

GRUDZIEŃ

  Barbórka:

 • rozmowa na temat pracy górnika i jej znaczenie dawniej i dziś;
 • opis stroju galowego górnika;
 • wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać górnika przy pracy – technika dowolna.

    Mikołajki:

 • rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami;
 • pamiętamy, aby sprawić przyjemność bliskim – sposoby przekazywania sobie upominków;
 • portret Mikołaja – praca plastyczna;
 • pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty;
 • adresowanie koperty; krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata;
 • nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.

 Czekamy na święta – fabryka ozdób choinkowych

 • wykonanie różnych ozdób choinkowych
 • ozdabianie świetlicy;
 • wspólne ubieranie świetlicowej choinki.

Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia:

 • wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu;
 • Wigilia dawniej i dziś;
 • słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd;
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych;
 • wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim;
 • pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy;
 • świetlicowa Wigilia – śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.

Zimowa przerwa świąteczna- 22 XII- 31XII

STYCZEŃ

  Witamy Nowy Rok:

 • swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok;
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia;
 • kalendarz na Nowy Rok – zagadki, daty, rocznice, przysłowia;
 • wykonanie śnieżynek z papieru.

    W zdrowym ciele zdrowy duch:

 • pogadanka na temat zdrowego odżywiania zimą;
 • głośne czytanie przepisów na sałatki i surówki;
 • wspólna rozmowa na temat wpływu pogody na ubiór i zdrowie;
 • „Zimowe sporty” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.

    Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą:

 • obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta znoszą zimę;
 • jak pomagamy ptakom podczas zimy? – rozmowa;
 • naśladujemy ptaki – gry i zabawy dramowe;
 • śpiewanie piosenek o zimie, ptakach, zwierzętach;
 • lepienie z plasteliny ulubionych zwierząt

    Uzależnienia wśród dzieci i  młodzieży:

 • rozmowa z dziećmi na temat uzależnień;
 • pogadanka na temat szkodliwości zażywania narkotyków oraz palenia papierosów;
 • oglądanie filmów edukacyjnych.

 Zima lubi dzieci:

 • układnie rebusów i zagadek o tematyce zimowej;
 • rozmowy na temat sposobów spędzania ferii zimowych;
 • wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, kolorowego papieru;
 • obserwacja pogody w styczniu: temperatura, opady, długość dnia;
 • „Malujemy zimę” – praca plastyczna;
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego – najsłynniejsze zimowe dyscypliny sportowe

  LUTY

Walentynki – Święto Zakochanych:

 • pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni, miłości;
 • sposób okazywania uczuć – dyskusja;
 • wykonanie kartki okolicznościowej z pozdrowieniem dla bliskiej osoby.

   Bezpieczne ferie:

 • pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii;
 • niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni;
 • wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia;
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat zabaw i gier zimowych.

Ferie zimowe – 11 II- 24 II

     Moja rodzina:

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacja przyniesionych zdjęć, pamiątek;
 • rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny;
 • gry i zabawy dramowe – „Zgadnij, kim jestem”;
 • „Dom moich marzeń” – praca plastyczna.

MARZEC

    Kobiety małe i duże – Dzień Kobiet:

 • rozmowa na temat „Dlaczego obchodzimy to święto?”;
 • uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie;
 • kto jest damą, a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania względem kobiet;
 • wykonanie laurki dla pań, mam, sióstr.

    Świetlica moim drugim domem:

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy;
 • kształcenie umiejętności dbania o ład i porządek, poszanowania własnych i cudzych rzeczy;
 • kształcenie wrażliwości na potrzeby innych;
 • giełda pomysłów „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza?”;
 • wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi.

  Powitanie wiosny:

 • swobodna rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie;
 • prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych;
 • omówienie charakterystycznych oznak wiosny, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”;
 • wykonanie elementów dekoracyjnych (motyle, kwiaty, owady, ptaki);
 • wiosenny wystrój świetlicy;
 • „Dlaczego wiosną jest tak pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci;
 • „Wiosenny bukiet, wiosenna łąka, wiosenny pejzaż” – praca plastyczna.

Nasze zdrowie:

 • próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, czy codziennie ćwiczę? czy jestem aktywny na lekcjach wf?;
 • głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka;
 • odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie;
 • swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie;
 • wykonanie plakatu – „Dbam o zdrowie” – praca zbiorowa;
 • promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

KWIECIEŃ

Kwiecień plecień, bo przeplata:

 • pogadanka na temat ubierania zgodnego z warunkami atmosferycznymi;
 • kształcenie umiejętności obserwacji zmian pogodowych;
 • powiedzenia i przysłowia związane ze zdrowiem – wspólne wyjaśnianie znaczeń;
 • „Jak dbam o zdrowie?” – praca plastyczna

  Bon ton – o dobrym wychowaniu:

 • zapoznanie z zasadami savoir- vivre;
 • kształcenie nawyków grzecznościowych;
 • wyrabianie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych.

     Zwyczaje wielkanocne:

 • poznajemy wielkanocne obyczaje – pogadanka;
 • wspólne układanie wielkanocnych życzeń;
 • wykonanie elementów dekoracyjnych na świetlicę, ozdobienie sali;
 • malowanie pisanek;
 • „Jak świętujemy śmigus-dyngus?” – praca plastyczna;
 • „Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, zajączki, baranki – różne techniki.

    Wiosenna przerwa świąteczna – 18 IV- 23 IV

    Nasze hobby i zainteresowania:

 • czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać?;
 • formy spędzania wolnego czasu – burza mózgów;
 • jakie zainteresowania ma 5,6-latek, a jakie hobby ma 10-latek? – dyskusja
 • rysowanie: „Moje hobby” – odgadywanie zainteresowań

Dbamy o nasze środowisko naturalne –  Światowy Dzień   Ziemi:

 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji;
 • wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”;
 • zajęcia porządkowe (zbieranie śmieci wokół terenu szkoły);
 • „Co powodują zanieczyszczenia z naszym środowiskiem?” – pogadanka;
 • „Jak mogę pomóc Ziemi?” – swobodne wypowiedzi uczniów.

MAJ

Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica     Uchwalenia Konstytucji 3 maja:

 • pogadanki tematyczne;
 • nasze symbole narodowe, rozmowa na temat ich poszanowania;
 • uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną.

 Jestem Polakiem i Europejczykiem:

 • „Podróż po Europie” – poznanie krajów UE;
 • instytucje i symbole unijne (flaga, hymn, waluta, maskotka);
 • układanie flagi UE z puzzli;
 • słuchanie i nauka hymnu UE „Oda do radości”;
 • rysowanie maskotki Unii Europejskiej;
 • gry planszowe – „Kraje Unii Europejskiej”, „Biznes po europejsku”;
 • czytanie bajek z różnych stron świata.

 Książka moim przyjacielem:

 • moja ulubiona bajka, baśń, wiersz – uczniowie prezentują swoje ulubione książki;
 • rozmowa na temat poszanowania książek i roli książki w życiu człowieka;
 • „Mój ulubiony bohater literacki” – praca plastyczna;
 • jak zachęcić innych do czytania książek? – burza mózgów;
 • czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role;
 • wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania;
 • opowiadamy i czytamy baśnie.

    Nasza biblioteka:

 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek;
 • co mogę zrobić dla szkolnej biblioteki? – rozmowa;
 • przypominamy regulamin biblioteki;
 • rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka. – „Książka to najlepszy przyjaciel”.

    Obserwujemy otaczającą nas przyrodę:

 • obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie.;
 • swobodne wypowiedzi na wyżej wymieniony temat.;
 • zabawa dramowa: szukanie w swoim otoczeniu przedmiotów, które mogą odtworzyć dźwięki deszczu, wiatru, błyskawicy, grzmotu…

 CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień Dziecka:

 • dzieci mają prawa – omówienie podstawowych praw dziecka (Karta Praw Dziecka);
 • zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci (Order Uśmiechu);
 • projektowanie własnego orderu – technika dowolna;
 • „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – wymiana myśli na temat form spędzania Dnia Dziecka.

Lato, lato:

 • rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów, krzyżówek związanych z nadchodzącym latem;
 • swobodne wypowiedzi na temat lata i spędzania wolnego czasu;
 • „Lato” – praca plastyczna.

   Gdzie warto pojechać w czasie wakacji:

 • swobodne rozmowy z dziećmi na wyżej wymieniony temat;
 • śpiewanie wakacyjnych i letnich piosenek;
 • „Moje wymarzone wakacje” – praca plastyczna.

 Wakacyjne przestrogi:

 • rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • przypominamy numery alarmowe;
 • swobodne rozmowy z dziećmi na temat „Jak bezpiecznie podróżować?”;
 • co przyniósł nam rok? – refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym.