Ramowy rozkład dnia

7:00-8:00 – Przychodzenie dzieci do świetlicy, rozmowy z dziećmi, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, czytanie prasy;

8:00-9:00 – gry i zabawy ruchowe, korzystanie z telewizora – oglądanie bajek i programów edukacyjnych, gier planszowych, odrabianie lekcji/ciche czytanie;

9:00-9:30 – wspólne spożywanie śniadania;

9:30-10:15 – zajęcia dydaktyczne, czytelnicze, plastyczne, muzyczne, origami, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z komputerem;

10:15-10:30 – porządkowanie sali, przygotowanie do wyjścia na zajęcia w klasie;

10:30-11:30 – przygotowywanie dekoracji okazjonalnych, kiermaszy, konkursów;

11:30-13:00 – odrabianie lekcji, ciche czytanie;

13:00-15:15 – zajęcia tematyczne według planu, praca indywidualna z uczniem, oglądanie bajek, rozmowy z dziećmi, odrabianie prac domowych, zabawy towarzyskie, integracyjne;

15:15-15:40 – porządkowanie świetlicy;