Świetlica

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się od godziny 7.00 do 15.40.

Prowadzący: Wanda Hasiec, Teresa Juszczak, Anna Kasprowicz, Barbara Pacyk, Dorota Gałka, Andrzej Osmulski, Elżbieta Dudalogo_swietlica

Ze świetlicy korzystają uczniowie:

  • dojeżdżający z terenu gminy,
  • oczekujący na rozpoczęcie lekcji, zajęcia dodatkowe.
Praca konkursowa na logo świetlicy szkolnej
Autor: Paulina Grodowicz

W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych; prowadzone są zajęcia dydaktyczne, plastyczno-techniczne, kulinarne, gry i zabawy ruchowe. Dzięki temu uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce.

Dzieci pod opieką wychowawców przystępują do różnorodnych konkursów szkolnych i gminnych.  Organizowane są konkursy i kiermasze świąteczne.