Rada SU

SU_2

na rok szkolny 2016/2017
w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Opiekun: Pani Iwona Kozioł

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Sekretarz-

Kronikarz-

Sekcja plastyczna 

Sekcja rozrywkowa

Poczet sztandarowy: