Kadra

SZKOŁA PODSTAWOWA

 IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZWIERZYŃCU

JAN CZOCHRA  

dyrektor

GRAŻYNA KAWKA

zastępca dyrektora

nauczyciel

edukacji wczesnoszkolnej

Bartnik Adam nauczyciel wychowania fizycznego
Bednarz Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie

Bojda Joanna

Chmiel Małgorzata

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel wychowania fizycznego

Chwiejczak Jan

Czochra-Welsyng Małgorzata

Czochra Jakub

nauczyciel matematyki

nauczyciel plastyki i techniki

nauczyciel wychowania fizycznego

Duda Elżbieta

Dziwota Mirosław

nauczyciel religii

nauczyciel matematyki

Galarda Sławomir nauczyciel języka angielskiego, chemii,

Gałecka Iwona

Gałka Dorota

nauczyciel historii, WOS

nauczyciel wychowania fizycznego

Gęborys Elżbieta

nauczyciel wspomagający

Godzisz Renata

pedagog szkolny

Gil Jolanta

wychowawca świetlicy

Grabowska Elżbieta nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych

Greszta Anna

Grodowicz Dorota

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel fizyki i chemii

Grudewicz Ewa

Grzyb Maria

nauczyciel historii i języka polskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca świetlicy

Hasiec Wanda

wychowawca świetlicy

Jasina Mariola

nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

Juszczak Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

 Kasprowicz Anna

bibliotekarka

Korkosz Małgorzata

wychowawca

 świetlicy szkolnej

Korniluk Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

kierownik i choreograf

ZTL „Zwierzyniacy”

Kot Edyta

Kowalczuk Krystyna

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel wychowania fizycznego

 Kozioł Iwona

nauczyciel  języka polskiego

Kryszczuk Magdalena

nauczyciel matematyki

Lachowicz Edyta

Liszewski Dariusz

nauczyciel religii

nauczyciel języka angielskiego i geografii

Łosiewicz Piotr

Małek Małgorzata

nauczyciel matematyki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małyszek Katarzyna

nauczyciel języka angielskiego

Marcola Małgorzata

ks. Nogas Piotr

Oleszkiewicz Aleksandra

bibliotekarka

nauczyciel religii

nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe

ks. Portka Sławomir

nauczyciel religii
Padyasek Grażyna wychowawca świetlicy

Pić Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Piwowar Katarzyna

Pochodaj Agnieszka

Prus Beata

nauczyciel  języka angielskiego

nauczyciel j.niemieckiego

nauczyciel języka polskiego i etyki

Rodzik Katarzyna

Ruda Joanna

Rugała Iwona

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce

nauczyciel biologii

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sankowska Małgorzata nauczyciel  informatyki i zajęć komputerowych

sangosia1@gmail.com

Sirko Marcin

nauczyciel wychowania fizycznego

Słomiany Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Stankiewicz Marzena

Stańczyk Małgorzata

nauczyciel języka polskiego i etyki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

 Staroń Irena logopeda, nauczyciel historii, WOS

Zacharczuk Iwona

Hoduń Marian

nauczyciel języka polskiego i etyki

kierownik muzyczny

ZTL „Zwierzyniacy”

Żołdak Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Bołociuch Anna

Chwiejczak Elżbieta

referent ds. uczniowskich

sektetarz