Kadra

SZKOŁA PODSTAWOWA

 IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZWIERZYŃCU

JAN CZOCHRA  

dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu

GRAŻYNA KAWKA

zastępca dyrektora

nauczyciel

edukacji wczesnoszkolnej

Bojda Joanna

nauczyciel języka niemieckiego

Czochra-Welsyng Małgorzata

nauczyciel plastyki i techniki

Duda Elżbieta

Dziwota Mirosław

nauczyciel religii

nauczyciel matematyki

Gałecka Iwona

nauczyciel historii i muzyki

Gęborys Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy szkolnej

Godzisz Renata

pedagog szkolny

Gil Jolanta

wychowawca świetlicy

Greszta Anna

Grudewicz Ewa

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel historii

Hasiec Wanda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jasina Mariola

nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

Juszczak Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Kasprowicz Anna

bibliotekarka

Korkosz Małgorzata

wychowawca

 świetlicy szkolnej

Korniluk Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

kierownik i choreograf

ZTL „Zwierzyniacy”

Kot Edyta

nauczyciel wychowania fizycznego

 Kozioł Iwona

nauczyciel  języka polskiego i etyki

Kryszczuk Magdalena

nauczyciel matematyki

Lachowicz Edyta

nauczyciel religii

Małek Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małyszek Katarzyna

nauczyciel języka angielskiego

Modrzejewska Anna

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel przyrody

Osmulski Andrzej

Ożga Joanna

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pacyk Barbara

nauczyciel przyrody i wychowania do życia w rodzinie

ks. Pachuta Tomasz

Padyasek Grażyna

Piwowar Katarzyna

nauczyciel religii

pedagog

nauczyciel  języka angielskiego

Pić Maria

Joanna Ruda

Rugała Iwona

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel biologii

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sankowska Małgorzata

nauczyciel  informatyki i zajęć komputerowych

Sirko Marcin

nauczyciel wychowania fizycznego

Słomiany Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Staroń Irena

logopeda

 Hoduń Marian

kierownik muzyczny

ZTL „Zwierzyniacy”

Zacharczuk Iwona

nauczyciel języka polskiego i etyki

Żołdak Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Bołociuch Anna

Chwiejczak Elżbieta

referent ds. uczniowskich

sektetarz

SZKOŁA FILIALNA W WYWŁOCZCE

KATARZYNA RODZIK kierownik Szkoły Filialnej w Wywłoczce nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Piwowar Katarzyna

BEDNARZ EWA

GAŁKA DOROTA

GRABOWSKA ELŻBIETA

nauczyciel języka angieskiego

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel plastyki, techniki i muzyki,

MAŁYSZEK KATARZYNA

NOGAS PIOTR

MAŁGORZATA SANKOWSKA

PRUS BEATA

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel religii

nauczyciel informatyki

 nauczyciel języka polskiego